Izjava o zaštiti osobnih podataka kod natječaja

1. Voditelj obrade

1.1. Kao Voditelj obrade kod natječaja za posao unutar SES Grupe dolaze u obzir sljedeća društva:

 • SES Spar European Shopping Centers GmbH
 • SES Center Management GmbH
 • EUROPARK Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H.
 • Forum Salzburg Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
 • VARENA Betriebsgesellschaft m.b.H.
 • ZIMBAPARK Shopping Center GmbH
 • Liga Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG
 • max. center wels GmbH
 • MURPARK Shopping Center GmbH
 • SES Center Management d.o.o.
 • EUROPARK d.o.o.
 • SES Hrvatska d.o.o.
 • EUROPARK Management s.r.o.
 • SES Italy s.r.l.
 • SES Magyarország Kft.
 • ASPIAG SERVICE s.r.l.

1.2. Odgovarajućeg Voditelja obrade zajedno s njegovim kontaktnim podacima, možete pronaći u odgovarajućem oglasu, odnosno ponudi za posao.

2. Svrha obrade podataka

2.1. Voditelj obrade prikuplja, pohranjuje i obrađuje

 • Sve Vaše osobne podatke dostavljene u okviru cjelokupnog postupka zapošljavanja (npr. molba, životopis, svjedodžbe, korespondencija),
 • Podatke o Vašim kvalifikacijama i zanimanjima iz javno dostupnih izvora (posebice poslovnih društvenih mreža), koje je Voditelj obrade prikupio na dopušten način u okviru postupka zapošljavanja,
 • Podatke koji nastanu u vezi s prijavom za posao, kao i
 • Komunikaciju s kandidatima i s tim u vezi organiziranje sastanaka i vođenje razgovora.

2.2. Podaci će se obrađivati ​​u svrhu obrade Vašeg zahtjeva za radno mjesto za koje se prijavljujete. Ne postoje automatski generirane odluke (npr. automatski generirane ljestvice za različite kandidate).

3. Pravna osnova obrade

3.1. Prikupljanje i obrada osobnih podataka vrši se radi nužnosti poduzimanja radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (čl. 6. st. 1. par. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka). Molimo Vas da uzmete u obzir da se Vaša prijava može obraditi samo ukoliko nam stavite na raspolaganje za to potrebne podatke.

3.2. Ako ste dali privolu za daljnju obradu Vaših osobnih podataka (radi pohrane u evidenciji,radi informiranja o organiziranim događajima) obrađujemo Vaše osobne podatke i temeljem dane privole (čl. 6. st. 1. par (a) Opće uredbe o zaštiti podataka). Ispitanici su ovlašteni u bilo kojem trenutku povući privolu (vidjeti članak 4. ispod).

4. Razdoblje pohrane podataka

4.1. Vaši podaci brisat će se najkasnije 8 mjeseci nakon popunjavanja radnog mjesta, odnosno primitka Vašeg zahtjeva. Ako ste dali privolu da se Vaši osobni podaci čuvaju u evidenciji za druga odgovarajuća radna mjesta, Vaši osobni podaci bit će pohranjeni do trenutka povlačenja privole, a najkasnije do 28 mjeseci.

4.2. Nadalje, Voditelj obrade može u pojedinačnim slučajevima pohraniti osobne podatke koji se na Vas odnose u svrhu evidencije podataka, sve dok se mogu postavljati pravni zahtjevi povezani s vašom prijavom.

4.3. Dodatno, kod obrade osobnih podataka djelomično uključujemo i određene izvršitelje obrade. Koristimo sljedećeg izvršitelja obrade:

 • SPAR Business Services GmbH, Europastrasse 3, 5015 Salzburg

5. Prava Korisnika/ Ispitanika

5.1. Opća uredba o zaštiti podataka jamči kandidatima kao ispitanicima određena prava na koja ćemo ukazati u nastavku. Prava se međusobno nadopunjuju, tako da korisnik može tražiti samo ispravak odnosno dopunu svojih podataka ili njihovo brisanje.

Povlačenje privole

5.2. Kada Voditelj obrade temeljem privole pohranjuje i obrađuje osobne podatke koji se na Vas odnose, ovlašteni ste privolu u bilo kojem trenutku povući. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Nakon povlačenja privole Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke u svrhe za koje je privola bila dana. Vaši osobni podaci neće se pohraniti za buduća otvorena radna mjesta.

Pravo na pristup, ispravak i brisanje

5.3. Ispitanici imaju pravo, (i) dobiti od Voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njih te ako se takvi osobni podaci obrađuju, imaju pravo biti informirani o tome, (ii) zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njih odnose kao i (iii) pod određenim uvjetima, ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njih odnose.

Pravo na ograničenje obrade

5.4. Ispitanici također imaju pravo od Voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade, u slučaju da (i) osporavaju točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka, (ii) je obrada nezakonita i ispitanici se protive brisanju osobnih podataka te umjesto toga traže ograničenje njihove uporabe, (iii) Voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanici traže radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, (iv) ispitanici su uložili prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Voditelja obrade razloge ispitanika.

Pravo na prigovor

5.5. Ispitanici dalje imaju pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njih. U slučaju ulaganja prigovora Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako (i) Voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili (ii) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

Pravo na prenosivost podataka

5.6. Ispitanik ima pravo zaprimiti od nas osobne podatke koji se odnose na njega, a koje nam je stavio na raspolaganje, u, jednom od s naše strane određenom, strojno čitljivom formatu ili ima pravo zatražiti izravno prenošenje tih podataka trećim osobama koje ispitanik obabere, ako to primatelj s tehničke strane omogući, te prijenos podatak ne predstavlja nerazumno opterećenje niti prijenos sprječavaju zakonske ili druge obveze povjerljivosti ili razmatranja povjerljivosti s naše strane ili treće strane.

Pravo na pritužbu

5.7. Za ostvarivanje navedenih prava molimo Vas da se pisanim putem (putem pisma ili E-maila) obratite Voditelju obrade. Voditelj obrade Vam naravno stoji na raspolaganju i za druga pitanja vezana zu upotrebu i sigurnost Vaših osobnih podataka. U slučaju da smatrate da Voditelj obrade nezakonito koristi Vaše osobne podatke, možete podnijeti pritužbu austrijskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

6. Kontakt

6.1. Podatke za kontakt određenog Voditelja obrade možete pronaći na odgovarajućem oglasu, odnosno ponudi za posao.

Posljednje ažurirano u ožujak 2021