Izjava o zaštiti podataka za Web stranicu

SES Hrvatska d.o.o.
Slavonska avenija 50
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 91 6013 852
Mail: zoran.karamatic@ses-european.com

(u nastavku skraćeno „Operater“)

1. Uvodne odredbe

1.1. U ovoj Izjavi o zaštiti podataka mi kao Voditelji obrade, sukladno čl. 4. st. 7. Opće uredbe o zaštiti podataka, navodimo koje podatke prikupljamo prilikom posjete Korisnika našoj Web stranici i u koje svrhe ih obrađujemo.

1.2. Ovom Izjavom o zaštiti podataka Korisniku se pojašnjava vrsta, opseg i svrha obrade osobnih podataka u sklopu naše ponude i s njome povezanih web stranica, funkcija i sadržaja. Izjava o zaštiti podataka primjenjuje se bez obzira na domene, sustave, platforme i uređaje koji se koriste za pristup našoj ponudi. Za upotrijebljene pojmove, kao što su osobni podaci, upućujemo na definicije iz čl. 4. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

1.3. Molimo koristite gore navedene podatke za kontakt ako imate bilo kakvih zahtjeva u vezi s obradom osobnih podataka koji se na Vas odnose ili ako želite ostvarivati svoja prava (vidjeti točku 5.7.).

2. Obrada podataka povezana s korištenjem Web stranice i kreiranjem evidencija o pristupu

2.1. Opis i opseg obrade podataka

2.1.1. Prilikom svakog pristupa našoj Web stranici naš sustav automatski prikuplja podatke i informacije s računalnog sustava s kojeg se pristupa.

2.1.2. Pri tome se prikupljaju sljedeći podaci:

 • Skraćena IP-adresa Korisnika
 • Naziv stranica kojima se pristupa
 • Datum i vrijeme pristupa
 • Informacije o vrsti preglednika i korištenoj verziji
 • Jezik softvera preglednika
 • Operativni sustav Korisnika
 • Unutarnja razlučivost prozora preglednika
 • Ponašanje i interesi na Web stranici
 • Postavke za Javu, aktiviranje Javascripta, razlučivost zaslona, ​​dubina boj
 • Zahtjevi (naziv zatraženih datoteka)
 • Količina prenesenih podataka
 • Web stranice s kojih je Korisnikov sustav pristupio našoj Web stranici (URL)
 • Sadržaj obrazaca

2.1.3. Predmetni podaci istovremeno se pohranjuju i u evidencijama o pristupu na serveru.

2.2. Svrha

2.2.1. Podaci se isključivo obrađuju radi osiguranja nesmetanog funkcioniranje stranice i unaprijeđivanja naše ponude. Neophodno je privremeno pohranjivanje IP adrese od strane sustava kako bi se omogućilo spajanje Web stranice na računalo Korisnika. Iz tog razloga, IP adresa Korisnika mora biti pohranjena za vrijeme trajanja sesije. Pohrana u evidencijama pristupa odvija se kako bi se osigurala učinkovitost Web stranice. Uz to, podatke koristimo za optimizaciju Web stranice i za osiguravanje sigurnosti naših sustava informacijske tehnologije. Kod postizanju navedenih svrha postoji i naš legitimni interes za obradom podataka u skladu s čl. 6. st.1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

2.3. Pravna osnova

2.3.1. Pravna osnova za privremeno pohranjivanje podataka i evidencija pristupa proizlazi iz čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

2.4. Razdoblje pohrane podataka

2.4.1. Podaci će se brisati ili anonimizirati nakon isteka odgovarajuće sesije.

2.4.2. U slučaju pohrane podataka u evidencijama pristupa, isti će se brisati nakon 3 dana. Nema daljnjeg pohranjivanja podataka u obliku koji omogućuje identifikaciju osoba na koje se podaci odnose.

2.5. Dodatno, kod obrade osobnih podataka djelomično uključujemo i određene izvršitelje obrade. Koristimo sljedećeg izvršitelja obrade:

 • SPAR Business Services GmbH, Europastrasse 3, 5015 Salzburg

3. Kolačići

3.1. Definicija kolačića

3.1.1. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se mogu izbrisati, a koje se pohranjuju na računalu Korisnika i omogućuju personalizaciju sadržaja dostupnog na Web stranici. Kod prvog posjeta našoj Web stranici oni se preuzimaju od strane web preglednika Korisnika. Kod ponovnog posjeta našoj Web stranici s istim uređajem ili preglednikom, kolačić i podaci pohranjeni na njemu šalju se ili na Web stranicu koje ih je generirala (kolačić prve strane) ili se šalju na drugu web stranicu kojoj pripadaju (kolačić treće strane). Time se prepoznaje da je Web stranici pristupljeno s odgovarajućeg preglednika te se sukladno tome prilagođava prikaz sadržaja. Kolačići “pamte” npr. preferencije Korisnika, priopćavaju kako Korisnici koriste Web stranicu i prilagođavaju prikazani sadržaj pojedinoj osobi.

3.2. Nužni kolačići

3.2.1. Kolačiće u nastavku koristimo u svrhu prijenosa informacija i pružanja usluga zatraženih od strane Korisnika. Obrada podataka koja se odvija korištenjem kolačića temelji se na našem legitimnom interesu za osiguranje potpuno funkcionalne Web stranice i pružanje usluga zatraženih od Korisnika, kao i na našem legitimnom interesu za stalnim poboljšanjem sadržaja Web stranice i njegovom prilagođavanju potrebama Korisnika (čl. 6. st. 1 t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka, čl. 96. st. 3. austrijskog Zakona o telekomunikacijama, Telekommunikationsgesetz).

Kolačić Vrsta podataka Svrha Razdoblje pohrane Primatelj
[Navesti vrstu kolačića] [Unijeti vrstu podataka, po potrebi dodajte da li se osobni podaci obrađuju] [navesti svrhu, npr., ponovno prepoznavanje Korisnika kod trajanja sesije] [Navesti razdbolje pohrane, npr. za vrijeme sesije] [Navesti pružatelja hosting usluga]

3.3. Kolačići koji nisu nužni

3.3.1. Kolačiće u nastavku koristimo u svrhu poboljšanja naših usluga i Web stranice, radi povećanja korisnosti, prilagođavanja usluga za Korisnike Web stranice privremenim pohranjivanjem parametara pretraživanja kao i u svrhe mrežnog marketinga. Obrada podataka koja se provodi korištenjem kolačića temelji se na izričito danoj privoli Korisnika (članak 6. stavak 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka, članak 96. stavak 3. austrijskog Zakona o telekomunikacijama, Telekommunikationsgesetz).

3.3.2. Posjetitelji Web stranice mlađi od 14 godina trebaju pribaviti privolu nositelja roditeljske odgovornosti prije nego što nam dostave podatke putem naše Web stranice. Bez dane privole, davanje takvih podataka je zabranjeno. Ako nam ipak budu dostavljeni podaci osoba mlađih od 14 godina, odmah nakon saznanja zaustavit ćemo obradu tih podataka.

Kolačić Vrsta podataka Svrha Razdoblje pohrane Primatelj
[Navesti vrstu kolačića] [Unijeti vrstu podataka, po potrebi dodajte da li se osobni podaci obrađuju] [navesti svrhu, npr., ponovno prepoznavanje Korisnika kod trajanja sesije] [Navesti razdbolje pohrane, npr. za vrijeme sesije] [Navesti pružatelja hosting usluga]

Postavke kolačića na Web stranici

3.4. Korisnik može blokirati ili ograničiti kolačiće koji nisu nužni promjenom postavki kolačića na linku [link na postavke kolačića].

4. Google Analytics

4.1. Svrha i opseg obrade podataka

4.1.1. Uz pomoć alata ”Google Analytics” izrađujemo pseudonimizirane korisničke profile kako bismo našu Web stranicu prilagodili potrebama Korisnika. ”Google Analytics” koristi kolačiće za praćenje (”targeting cookies”) koji se pohranjuju na vašem uređaj, a mi ih zatim očitavamo. Na taj način u mogućnosti smo prepoznati i pratiti posjetitelje koji se vraćaju na Web stranicu, te saznati koliko često različiti Korisnici pristupaju našim Web stranicama.

4.2. Pravna osnova

4.2.1. Obrada podataka provodi se na temelju privole sukladno čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

4.2.2. Podaci vezani uz Vašu upotrebu Web stranice a koji se generiraju putem kolačića obično se prenose na poslužitelj Google-a u SAD-u i tamo se pohranjuju. Budući da smo na našoj Web stranici aktivirali anonimizaciju IP-adrese, Google će unutar država članica Europske unije prethodno sažeti Vašu IP adresu. Samo u iznimnim slučajevima na poslužitelj Google-a u SAD-u prenijet će se potpuna IP adresa, a nakon prijenosa će se sažeti.

4.2.3. Google LLC obrađuje ove podatke i koristi ih za stvaranje profila i povezivanje s Google računima. Za više informacija o tome kako Google obrađuje Vaše podatke, pogledajte link https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

4.2.4. Kod posjete našoj Web stranici i prihvaćanjem kolačića Google Analytics, Google postavlja sljedeće kolačiće:

[Za kontaktne podatke vidjeti točku 4.3.]

Kolačić Vrsta podataka Svrha Razdoblje pohrane Primatelj
_ga […] Taj podatak nam pomaže izbrojati Korisnike koje posjećuju Web stranicu, nakon što su je ranije već posjetili 2 godine Google Dublin, Google Ireland Ltd

[Za kontaktne podatke vidjeti točku 4.3.]

_gid […] Taj podatak nam pomaže izbrojati Korisnike koje posjećuju Web stranicu, nakon što su je ranije već posjetili 24 sata Google Dublin, Google Ireland Ltd

[Za kontaktne podatke vidjeti točku 4.3.]

_gat […] Taj podatak nam pomaže ograničiti učestalost zahtjeva za prikaz određene stranice. 1 minuta Google Dublin, Google Ireland Ltd

[Za kontaktne podatke vidjeti točku 4.3.]

4.3. Podaci o trećoj osobi:
Google Dublin, Google Ireland Ltd.,
Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4
Irska
Fax: +353 (1) 436 1001
Uvjeti korištenja: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Izjava o zaštiti podataka: www.google.de/intl/de/policies/privacy

5. Prava Korisnika/Ispitanika

5.1.Opća uredba o zaštiti osobnih podataka jamči Korisnicima kao Ispitanicima određena prava na koja ćemo ukazati u nastavku. Prava se međusobno nadopunjuju, tako da korisnik može tražiti samo ispravak odnosno dopunu svojih podataka ili njihovo brisanje.

Povlačenje privole

5.2. Kada Voditelj obrade temeljem privole pohranjuje i obrađuje osobne podatke koji se na Vas odnose, ovlašteni ste privolu u bilo kojem trenutku povući. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Nakon povlačenja privole Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke u svrhe za koje je privola bila dana.

Pravo na pristup, ispravak i brisanje

5.3. Ispitanici imaju pravo, (i) dobiti od Voditelja obrade potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njih odnose te ako se takvi osobni podaci obrađuju, imaju pravo biti informirani o tome, (ii) zahtijevati ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njih odnose kao i (iii) pod određenim uvjetima, ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njih odnose.

Pravo na ograničenje obrade

5.4. Ispitanici također imaju pravo od Voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade, u slučaju da (i) osporavaju točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka, (ii) je obrada nezakonita a ispitanici se protive brisanju osobnih podataka te umjesto toga traže ograničenje njihove uporabe, (iii) Voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanici traže radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, (iv) ispitanici su uložili prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Voditelja obrade razloge ispitanika.

Pravo na prigovor

5.5. Ispitanici dalje imaju pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njih odnose. U slučaju ulaganja prigovora Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako (i) Voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili (ii) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na prenosivost podataka

5.6. Ispitanik ima pravo zaprimiti od nas osobne podatke koji se na njega odnose, a koje nam je stavio na raspolaganje, u jednom od nas određenom, strojno čitljivom formatu ili ima pravo zatražiti izravno prenošenje tih podataka trećim osobama koje ispitanik obabere, ako to primatelj s tehničke strane omogući, te prijenos podatak ne predstavlja nerazumno opterećenje niti prijenos sprječavaju zakonske ili druge obveze povjerljivosti ili razmatranja povjerljivosti s naše strane ili treće strane.

Pravo na pritužbu

5.7. Za ostvarivanje navedenih prava molimo Vas da se pisanim putem (putem pisma ili E-maila) obratite Operateru. Operater Vam naravno stoji na raspolaganju i za druga pitanja vezana zu upotrebu i sigurnost Vaših osobnih podataka. U slučaju da smatrate da Operater nezakonito koristi Vaše osobne podatke, možete podnijeti pritužbu austrijskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

6. Tehničke sigurnosne mjere vezane uz zaštitu podataka

6.1. Poduzimamo organizacijske, ugovorne i tehničke sigurnosne mjere u skladu s najnovijim tehnologijskim dostignućima kako bismo osigurali poštivanje propisa o zaštiti podataka i zaštitili podatke od slučajnih ili namjernih manipulacija, gubitaka, uništenja ili od pristupa neovlaštenih osoba. Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa podataka ova Web stranica koristi SSL-enkripcije. Korisnici mogu kriptiranu vezu prepoznati po promijeni adrese preglednika iz “http://” u “https://”. Osobni podaci koje je objavio Korisnik obrađuju se na poslužitelju tvrtke SPAR Business Services GmbH, Europastraße 3, 5015 Salzburg.

Posljednje ažurirano u ožujak 2021