Villach, Rakousko

ATRIO

TÉMATICKÉ obchodní centrum

Nejlepší obchodní centrum s udržitelným vývojem na světě v roce 2009

Centrum nadnárodního významu

Inovativní využití geotermální energie

Nakupování bez hranic

Obchodní centrum ATRIO společnosti SES se nachází na jihu spolkové země Korutany ve Villachu, jen několik kilometrů od slovinských a italských hranic, v srdci regionu Korutany-Rakousko/Slovinsko/Triveneto-Itálie. Nákupní destinace s přeshraničním charakterem přitahuje mnoho návštěvníků ze sousedních zemí. Motto centra „senza confini“, v překladu „bez hranic“, se důsledně promítá do všech komunikačních prvků, jako jsou název, architektura, barevná schémata, marketing a používání tří jazyků v provozních aktivitách centra.

V roce 2008 získalo obchodní centrum ATRIO International Design and Development Award (mezinárodní cena za design a development) a bylo vyhlášeno nejinovativnějším obchodním centrem na světě. V roce 2009 udělila ICSC (Mezinárodní sdružení obchodních center) centru cenu „Best-of-the-Best for Sustainable Design Award“ (nejlepší centrum s udržitelnou koncepcí“) a stalo se tak nejlepším obchodním centrem s udržitelným vývojem na světě. ATRIO Villach je průkopníkem ve svém oboru, pokud jde o téma ekologie. Bylo postaveno na tepelně aktivovaných monolitických betonových pilotech, které jsou zaraženy v zemi až do hloubky 70 m a slouží jako energetické piloty pro vytápění a chlazení obchodního centra. S jejich pomocí centrum dosahuje vysokých úspor emisí  CO2 a dokáže pokrýt téměř jednu polovinu požadované spotřeby elektrické energie.

Dopravní infrastruktura

ATRIO ve Villachu se nachází v blízkosti italských a slovinských hranic, má díky dálnicím A2 a A10 ideální napojení na silniční dopravní síť. S historickým centrem Villachu spojují obchodní centrum městské autobusové linky 1, 4 a 10.

Do Map Google

Spádová oblast

  • do 20 minut
    asi 250 000 obyvatel

  • do 40 minut
    asi 500 000 obyvatel

  • do 90 minut
    asi 2 129 000 obyvatel

Základní údaje

Adresa

Kärntner Straße 34, 9500 Villach, Rakousko

Pronajímatelná plocha (GLA)

38.700 m2

Počet pracovních míst

Asi 900

Obchody

Asi 90

Klíčoví nájemci

INTERSPAR, Kastner & Öhler, H&M, Hervis, Müller, Hollister, Humanic, Thalia, Blue Tomato

Historie projektu

Částečné otevření: Listopad 2005, Slavnostní otevření: Březen 2007

Parkovací místa

2 000 bezplatných parkovacích míst (podzemní parkovací garáž, parkovací podlaží, venkovní parkování)

Otevírací doba

Po–Pá 9:00–19:30, So 9:00–18:00
INTERSPAR* Po–Pá 8:00–20:00, So 8:00–18:00
*změna vyhrazena pro speciální otevírací dobu

Specializovaná zařízení

Policejní stanice, dětská herna Planet Lollipop, dětský koutek Mini Lollipop, mapa na podlaze, po které lze chodit, dobíjecí stanice pro elektromobily

Ke stažení na webové stránky centra

Služby

Centrum špičkové úrovně

Centrum prokazuje nadprůměrnou výkonnost.

Dárkový poukaz „Zehner“

Dárkový certifikát, který je možné uplatnit ve 12 národních obchodních centrech SES

Dostupnost veřejné dopravy

Centrum je skvěle dostupné prostředky veřejné dopravy.

Důraz na veřejné akce/kulturní centrum

Pravidelné akce pro veřejnost anebo kulturní aktivity

Kvalitní architektura

Centrum se vyznačuje mimořádnou architekturou.

Poloha blízko hranic

Spádová oblast centra sahá až za hranice spolkové země.

Pro děti

Hrací plocha pro děti s dozorem

Turistická destinace

Obchodní centrum se nachází v oblíbené turistické destinaci.

Mezinárodní ocenění

ICSC Best-of-the-Best Award for Sustainable Design 2009

V roce 2009 získalo obchodní centrum ATRIO v Las Vegas (USA) cenu Best-of-the-Best Award for Sustainable Design (nejlepší z nejlepších v udržitelnosti), která potvrdila, že se řadí mezi špičková obchodní centra ve své kategorii, pokud jde o udržitelný rozvoj. V krátké době se stala vzorem pro ostatní centra, pokud jde o udržitelnost a ekologicky zodpovědné chování.

ICSC Solal Marketing Silver Award 2009, Las Vegas, USA

V roce 2009 získalo obchodní centrum ATRIO ocenění ICSC Solal Marketing Silver Award (stříbrná cena za marketing) v kategorii „Sales Promotion & Events“ (podpora prodeje a akce), které potvrdilo, že společnost SES určuje mezinárodní standardy nejen v architektuře a udržitelnosti, ale také v lokálním marketingu.

ICSC Int. Design and Development Award 2008, Phoenix, USA

Obchodní centrum ATRIO získalo v roce 2008 nejprestižnější oborovou cenu jako nejinovativnější obchodní centrum. Na mezinárodní porotu udělala v první řadě dojem mezikulturní koncepce „senza confini“, kterou obchodní centrum ATRIO implementovalo na trojmezí, kde se setkávají Rakousko, Slovinsko a Itálie. Koncepci vytvořila a realizovala společnost SES, od architektonického návrhu až po vytisknutí letáků.

TRIGOS, 2009, Rakousko

V roce 2009 získalo obchodní centrum ATRIO cenu TRIGOS v kategorii „Society“ (společnost) za příkladné společenské a ekologické chování, zejména pak za svou unikátní technologii pro výrobu elektrické energie s hospodárným využíváním zdrojů.

ICSC ReSource Award 2008, Amsterdam, Nizozemsko

Obchodní centrum ATRIO získalo cenu ReSource Award 2008, která se uděluje za udržitelný rozvoj v oblasti životního prostředí, společenských vztahů a efektivního nakládání se zdroji. Společnost SES, která centrum provozuje, se stala prvním, a zůstává také jediným, evropským developerem, který získal cenu ReSource Award 2008.