Udržitelnost

Společenská odpovědnost podniku

Naše strategie společenské odpovědnosti

Ekonomická, environmentální a sociální

Udržitelné podnikání má společnost SES Spar European Shopping Centres v krvi již mnoho let. Udržitelným developmentem nemovitostí se zabýváme už od roku 1996: Nejenže dodržujeme předepsané standardy v oblasti ochrany životního prostředí, ale děláme vždy víc – sami zavádíme vlastní dobrovolná opatření. Pokud jde o udržitelnost, přemýšlíme o budoucnosti obchodních center a hypermarketů.

Co pro nás udržitelnost znamená? Znamená zajištění dlouhodobé ekonomické úspěšnosti zohledněním ekologických a společenských hledisek. Obchodní centra budujeme a provozujeme způsobem, který je vhodný pro danou lokalitu, a v průběhu stavby se zaměřujeme na úspory zdrojů a použití inovativních technologií. Využíváme obnovitelné zdroje energie a obchodní centra provozujeme velmi úsporným způsobem. Dosahujeme tak dlouhodobých úspor nákladů, stavíme nemovitosti budoucnosti a vytváříme místa setkávání, která nabízejí veřejnosti při pobytu v nich nejvyšší kvalitu.

JEDNÁME ODPOVĚDNĚ

Energie a životní prostředí

Co děláme pro životní prostředí

Zjistit více

Lidé a společnost

Co děláme pro lidi

Zjistit více

Ziskovost a úspornost

Ekonomická úspěšnost podniku

Zjistit více

Transparentní energetická politika

Jakožto společnost, která se zabývá developerskými projekty, výstavbou a provozem nemovitostí pro maloobchod, je SES odhodlána přispívat k ochraně klimatu ještě víc díky udržitelným developerským postupům. Proto SES přijala jasně definovanou energetickou politiku. Naše koncepty jsou uzpůsobené na míru konkrétním projektům, s přihlédnutím k aspektům „zelených budov“, a spolupracujeme na nich s předními místními, národními i mezinárodními partnery. SES používá systém energetického řízení podle normy ISO 50001:2018, který úspěšně získal certifikaci TÜV AUSTRIA. Cíle, které jsme si stanovili, by měly být splněny do roku 2050.

Udržitelné snižování

400000

Snížení emisí CO2 v centru WEBERZEILE v Riedu

Díky vytápění s využitím geotermální energie se obchodnímu centru WEBERZEILE v Riedu podařilo snížit roční produkci emisí CO2 přibližně o 400.000 kg v porovnání s využitím fosilních paliv.

50

Úspory díky systému řízení větrání podle potřeby

Optimalizací větracích systémů dosahujeme úspory až 50 % elektřiny oproti běžnému systému větrání.

Udržitelně excelentní

V roce 2008 jsme jako první developerská společnost získali ocenění ICSC ReSource Award za udržitelné působení v oblasti realitního developmentu. Díky našim výjimečným projektům se nám dostalo celosvětové pozornosti v oblasti udržitelnosti a architektury.

Certifikovaný systém energetického řízení TÜV AUSTRIA

SES se zavázala využívat energii úsporně a efektivně a zavedla systém energetického řízení v souladu s normou ISO 50001:2018, který v roce 2019 získal certifikaci TÜV AUSTRIA.

VARENA: certifikát BREEAM – využívaná/vynikající, Rakousko

V roce 2013 proběhla ve stávajících prostorách centra VARENA certifikace BREEAN AT. V roce 2017 pak byl vynikající výsledek při opakování této certifikace nahrazen stupněm využívaná: centrum získalo hodnocení „vynikající“ pro oblast provozního řízení i pro výkonnost budov.

FISCHAPARK: BREEAM In-Use / velmi dobrý, Rakousko

V průběhu certifikačního procesu BREEAM In-Use získal FISCHAPARK ve vídeňském Neustadtu hodnocení „velmi dobrý“ v kategorii výkonů budov.

SES: ocenění ReSource Award 2008, Amsterdam, Nizozemsko

Společnost SES Spar European Shopping Centers se stala prvním a sále je jediným evropským developerem, který získal ocenění ReSource Award 2008.

Q19: OekoBusiness (ÖkoProfil) Vídeň 2017-2021, Vídeň, Rakousko

V roce 2017 byl Q19 prvním a dosud jediným vídeňským obchodním centrem, které dodnes dokončilo modul ÖkoProfit. ÖkoProfit se stal OekoBusiness a jeho cílem je snížit provozní náklady například efektivním využíváním zdrojů a surovin a předcházením vzniku odpadu.

ATRIO: ocenění ICSC Best-of-the-Best Award za udržitelný design 2009

V roce 2009 získalo obchodní centrum ATRIO ocenění ICSC Best-of-the-Best za udržitelný design, které se uděluje v Las Vegas v USA. Potvrdilo tak svou pozici nejudržitelnějšího obchodního centra na světě ve své kategorii. V krátké době se stalo vzorem v oblasti udržitelnosti a ekologicky odpovědného jednání.

ATRIO: TRIGOS, 2009, Rakousko

Obchodní centrum ATRIO získalo v roce 2009 cenu TRIGOS v kategorii „Společnost“ jakožto uznání za sociální a ekologickou angažovanost, zejména za jedinečnou technologii výroby energie s úsporným využíváním zdrojů.

ATRIO: ocenění ICSC ReSource Award 2008, Amsterdam, Nizozemsko

V roce 2008 získalo centrum ATRIO cenu ReSource Award 2008, která představuje ocenění za udržitelné chování na poli ochrany životního prostředí, v sociální oblasti a v oblasti hospodářské úspornosti. Provozovatel SES byl prvním a stále je jediným evropským developerem, který ocenění ReSource Award 2008 získal.

Q19: ocenění ICSC ReSource Award 2008, Amsterdam, Nizozemsko

Obchodní centrum Q19 získalo cenu ReSource Award 2008, která představuje ocenění za udržitelné chování na poli ochrany životního prostředí, v sociální oblasti a v oblasti hospodářské úspornosti. Provozovatel SES byl prvním a stále je jediným evropským developerem, který ocenění ReSource Award 2008 získal

EUROPARK: ocenění ICSC Sustainable Design Award 2007, Phoenix, USA

V prosinci 2007 získalo centrum EUROPARK ocenění Sustainable Design Award za udržitelnou výstavbu, a stalo se tak nejudržitelnějším obchodním centrem ve své kategorii.

EUROPARK: ocenění „Společnost přátelská k rodině“, 2006, Rakousko

V roce 2006 získalo centrum označení „Společnost přátelská k rodině“. Zvláštní důraz byl kladem na modely pružné pracovní doby a firemní zařízení pro péči o děti. Spolková země Salcbursko oceňuje společnosti, které jsou mimořádně otevřené rodinám a aktivně se podílejí na rozvoji nových přístupů zaměřených na rovnováhu mezi pracovním a volným časem.

Se zaměřením na životní prostředí

Obchodní oblast správy nemovitostí

VODNÍ ELEKTRÁRNA SILLPARK

Řeka SILL slouží jako dodavatel ekologické energie pro SILLPARK