Rozhovor

Budoucnost společnosti SES

9.11.2020

Rozhovor s předsedou dozorčí rady SES Mgr. Marcusem Wildem

K jakým závěrům vás zatím dovedla koronavirová krize?

Marcus Wild ››› Naše centra se skládají zejména z přirozeně vzniklých maloobchodních lokalit. Představují pravé kořeny naší společnosti, které se i v krizi ukázaly být páteří našeho podnikání. Pokud jde o konkurenci, vedli jsme si ve srovnání s ní lépe. Výsledky za tento rok přesto nebudou stejné jako v uplynulém roce. Musíme přehodnotit naši snahu i dosažené úspěchy. I v těžkých časech chceme být vždy pro ostatní partnerem. Zejména nám záleží na vztazích s maloobchodníky a dodavateli gastronomických a dalších služeb. No a nyní máme i jasnější obrázek o tom, které z našich konceptů jsou schopné odolat krizi. Zrno se oddělilo od plev.

Jak se z krátkodobého pohledu změní složení obchodů?

Marcus Wild ››› Koronavirová pandemie představuje skutečné narušení zaběhnutých pořádků. Přímým důsledkem je i zrychlený vývoj v maloobchodu. Aktuální trend směřuje méně k tradičnímu konceptu textilu, menšímu počtu středně velkých podniků, většímu zastoupení potravin a podobných produktů, regionálních výrobců, většímu podílu produktů pro domácnost a zahradu, většímu zastoupení sportovního vybavení, zřetelněji definovaným konceptům a rozšíření možností click & collect.

Koronavirová pandemie představuje skutečné narušení zaběhnutých pořádků. Přímým důsledkem je i zrychlený vývoj v maloobchodu.

Marcus Wild
Předseda dozorčí rady SES

Jak vidí „nový svět po koroně“ společnost SES? Kde jsou největší příležitosti k rozvoji?

Marcus Wild ››› Změna dává lidem v byznysu a podnikatelům vždy obrovské příležitosti. V konkurenčním prostředí je často zásadní rychlost a důslednost, s jakými se přizpůsobíme. Svět po koronavirové pandemii nabídne podnikatelům obrovský potenciál, budou moci rozvíjet nové obchodní modely a nápady. Tento kreativní potenciál se začal rozvíjet už v okamžiku, kdy byl vyhlášen lockdown. Někteří z našich dodavatelů gastronomických služeb se například s úspěchem pustili do nových oblastí podnikání a přišli s jedinečnými možnostmi pro vyzvedávání nabízeného občerstvení. Dalším skvělým příkladem je nový model značky Hervis v EUROPARKU v Salzburgu, přímo tam cítíte odhodlání a snahu pro zajištění vyšší relevance na trhu. Celkově můžeme s jistotou říci, že vedoucí pozice značky SPAR/INTERSPAR na trhu v Rakousku, kterou jsme si vybudovali v prvních čtyřech měsících roku, posílila naše centra. Obchodní centrum není pouhou skořápkou nabízející pod jednou střechou prostor různým maloobchodníkům. Je také tím, kdo „otevírá možnosti“, a jako takové musí aktivně vyhledávat maloobchodníky a koncepty, zároveň jim ale musí klást své požadavky a podporovat je. Obchodní centrum musí být navíc ukotveno ve svém regionu, být nezaměnitelné a stát se součástí komunity. V rámci celé skupiny SPAR jsou všechny tyto funkce dobře ošetřeny. Jsme si jistí, že z koronavirové krize vyjdeme silnější, než jsme kdy byli.

Kam se společnost SES posune za pět let?

Marcus Wild ››› Do budoucna budeme větší pozornost věnovat regionální identitě a autenticitě. Na důležitosti budou nabývat prostory určené pro různorodé využití. Směr, kterým se nově vydáme hned po skončení lockdownu, naznačuje otevření nového regionálního centra ALEJA v Ljubljani. Toto centrum umí zachytit i ducha doby. Za pět let budeme muset obchodní centra vnímat ještě intenzivněji jako místa setkávání poskytující prostor pro nakupování, volnočasové aktivity, bydlení, kanceláře i další využití.