Rozhovor

Průzkum trhu

20.02.2023

Rozhovor s Christophem Andexlingerem, CEO společnosti SES:

 „Na prvním místě je vždy snaha oslovit naše zákaznice a zákazníky“

Společnost SES Spar European Shopping Centers si nechává v pravidelných intervalech provádět komplexní průzkum trhu, který zjišťuje spokojenost návštěvnic a návštěvníků nákupních středisek společnosti SES. Výsledek aktuální reprezentativní studie prováděné společností Gallup je obzvláště potěšující a ukazuje vysokou míru spokojenosti zákaznic a zákazníků. Průzkum byl prováděn mezi říjnem 2021 a březnem 2022 v 23 centrech a zúčastnilo se ho 23 000 osob z Rakouska, Slovinska, Itálie a České republiky. Co návštěvnice a návštěvníci považují za obzvláště chvályhodné, co znamenají výsledky pro společnost SES a kde bude chtít společnost SES do budoucna přidat, vysvětluje v rozhovoru, Christoph Andexlinger, CEO společnosti SES Spar European Shopping Centers, která je na trhu vedoucím provozovatelem obchodních center v Rakousku a Slovinsku.

Co říkáte na výsledky průzkumu trhu, pane Andexlingere?

Mám radost, že se nám podařilo ještě zvýšit už tak vysokou míru spokojenosti zákazníků center společnosti SES. A nejen to. Existuje mnoho dalších oblastí, které se podle zákaznic a zákazníků od roku 2020 v centrech společnosti SES dále zlepšily. Pozitivní výsledky průzkumu jsou pro nás jasným důkazem, že naše týmy v centrech společně s partnery z jednotlivých obchodů zvládly uplynulé dva roky velmi dobře i z pohledu zákazníků.

Které aspekty byly pro zákaznice a zákazníky obzvláště důležité?

Požadavky našich zákaznic a zákazníků se v důsledku pandemie zvýšily a my jsme jim plně vyhověli, zejména z hlediska bezpečnosti a čistoty. Podařilo se nám opět zvýšit naši vysokou úroveň. Lepšího hodnocení jsme dosáhli také u naší nabídky parkovacích míst, dostupnosti našich center a dětských koutků „Mini Lollipop“ a „Planet Lollipop“.

Čemu přičítáte skutečnost, že se již tři čtvrtiny obchodních center společnosti SES staly oblíbeným nákupním centrem v příslušné spádové oblasti?

Naším cílem je vždy vytvářet živé prostory, které naše zákazníky co nejvíce osloví. Vnášíme do center život, při akcích a všech dalších aktivitách vždy vycházíme z typických regionálních témat a jsme tak autentičtí. Pro mnoho lidí představují naše obchodní centra druhý domov.

Naším cílem je vždy vytvářet živé prostory, které naše zákazníky co nejvíce osloví.

Christoph Andexlinger
SES International
Chief Executive Officer

Jak se změnilo povědomí o centrech společnosti SES v porovnání s obdobím před pandemií?

V porovnání s rokem 2020 se nám podařilo výrazně zvýšit spontánní povědomí o našich centrech na více než 55 %. To je velmi dobrý výsledek, protože se vždy poměřujeme s dalším nejlepším konkurentem ve spádové oblasti.

Ze studie vyplývá, že obchodní centra společnosti SES vykazují nadprůměrnou věrnost zákazníků. Co je toho podle vás příčinou?

Věrnost zákazníků se měří úmyslem vrátit se, mírou doporučení a celkovou spokojeností. Kromě příjemné atmosféry a skladby obchodů přispívá k věrnosti zákazníků určitě i náš peněžní poukaz ZEHNER, který umožňuje nakupování ve všech našich centrech. Nejlepších výsledků v této oblasti dosahují ta centra, která tento peněžní poukaz nabízejí. Podle studie výrazně vzrostlo i povědomí o poukazu ZEHNER: Tento oblíbený platební prostředek zná 70 % dotazovaných.

Jaký závěr vyvozujete z výsledků pro společnost SES a kde bude chtít společnost SES do budoucna přidat?

Jako provozovatel využíváme velmi dobrých výsledků studie jako analytický základ při stanovování cílů. V některých oblastech vidíme další potenciál, v jiných zase chceme udržet vysokou úroveň. Do našich center proto samozřejmě nadále investujeme a neustále pracujeme na skladbě obchodů a odvětví. Zároveň zůstáváme atraktivní, autentičtí a zajímaví, jelikož dáváme šanci novým a inovativním start-upům, aby se u nás prosadily. A neobvyklými a překvapivými akcemi přímo v centrech bodujeme v oblasti „zážitků“. Naší hlavní zásadou je, že vše, co děláme, musí oslovit jak naše návštěvnice a návštěvníky, tak naše partnery z jednotlivých obchodů.

Portfolio

Přehled center, která jsou pod naší správou.