Rozhovor

VODNÍ ELEKTRÁRNA SILLPARK

18.07.2022

Řeka SILL slouží jako dodavatel ekologické energie pro SILLPARK

V dnešní moderní době jsou udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí dvě témata, která ovlivňují všechny oblasti života. Jak soukromé osoby, tak i podniky jsou stále více ekologicky uvědomělé a snaží se být co nejšetrnější k životnímu prostředí. Zejména energetické požadavky představují pro řadu podniků v tomto ohledu velkou výzvu.

Nákupní centrum SILLPARK společnosti SES v Innsbrucku, které se může pochlubit vlastní elektrárnou na místě, je od svého otevření v roce 1990 ekologickým průkopníkem v oblasti dodávek elektrické energie. Nejenže název centra zahrnuje název nedaleké řeky, ale Sill slouží také jako dodavatel ekologické energie pro SILLPARK.

Více než 4 miliony kWh

Během otevírací doby SILLPARKU se do elektrické sítě nákupního centra dodává elektřina – více než 4 miliony kWh ročně – pro vlastní potřebu. Voda samozřejmě teče i o víkendech a v noci. V těchto časech je elektřina vyrobená ve společnosti SILLPARK dodávána do veřejné elektrické sítě jako zelená energie.

Rozhovor s Mag. Christoph Andexlinger

Příklad nejlepší praxe: Řízení větrání podle potřeby