Správa investic a majetku

Dlouhodobé investice

Spojení a investice

V našich rozhodnutích přikládáme velkou váhu spokojenosti nájemců a zákazníků. To je zárukou úspěchu našich investic. Společnost SES je sama investorem. Těžištěm jejích aktivit jsou přitom akvizice a rozvoj atraktivních komerčních oblastí, které mohou být potenciálně úspěšné v dlouhém období. Naše projekty na rozšíření a další rozvoj financujeme v první řadě z vlastních prostředků. Využíváme však také modely podílnického financování. Aktivním řízením aktiv se implementují nezbytná opatření k zajištění optimální provozní činnosti každého nákupního centra. SES také spravuje nemovitosti řady renomovaných investorů z pozice správce centra nebo aktiv.

Faktory úspěchu

Velkoplošné obchody s potravinami jako klíčoví zákazníci

Městská, multifunkční centra

Udržitelnost

Podílnické modely

Klíčové oblasti

  • Společné podniky

    Společnost SES spravuje majetek jak pro investory, tak pro stávající společné podniky a uzavírá nová partnerství za účelem financování developmentu, stávajících aktiv a plánovaných akvizic. SES si přitom vždy ponechává ve svých rukách provozní řízení svých nemovitostí. Klade přitom důraz na kvalitu řízení a dlouhodobé zvyšování hodnoty.

  • Multifunkční využití a renovace

    Společnost SES průběžně investuje do svých aktiv, aby tak zvýšila jejich kvalitu a hodnotu – buď ve spolupráci s externími partnery, nebo jako investor. Společnost SES sleduje aktuální trendy a v rostoucí míře se zaměřuje na multifunkční využití svých komerčních nemovitostí.

  • Investice na cílových trzích

    SES investuje do nemovitostí a developmentu na klíčových trzích v Rakousku, Slovinsku, severní Itálii, Chorvatsku, Maďarsku a České republice. Mezi klíčové oblasti investic pak patří městská nákupní centra, multifunkční lokality a obchodní centra se silným potravinářským supermarketem.

Ohromující čísla

850000

Nájemní plocha v m²

Společnost SES disponuje v 31 obchodních centrech s hrubou plochou k pronájmu 850 000 m².

Se společností SES velmi úzce a úspěšně spolupracujeme. Obchodní centrum WEBERZEILE přesvědčí svou polohou a vynikajícím mixem obchodů. To je důvod proč dokonale zapadá do investiční strategie Nuveen.

Marcus Mack
Head of Northern Europe, Retail, Nuveen Real Estate
Zajištění dlouhodobého financování pro expanzi v České republice

Společný podnik pro EUROPARK v Praze

Společnost SES umožňuje vybraným partnerům získání dlouhodobých podílů v jejích obchodních centrech. V roce 2019 uzavřela společnost SES s českým developerem, společností DBK Praha a.s., smlouvu o společném podniku. Společně s jejím strategickým partnerem, společností Proxy-Finance, získala DBK Praha a.s. 77% podíl v obchodním centru EUROPARK, který se nachází na jihovýchodě Prahy. SES i nadále odpovídá za řízení centra. SES přispívá ke vzájemné spolupráci svými mezinárodními zkušenostmi s provozem obchodních center a kontakty s mezinárodními obchodními značkami. DBK Praha je velmi dobře obeznámena s českým maloobchodním trhem a svým odborným zázemím přispívá k rozvoji a řízení obchodních center. Cílem společného podniku je další rozvoj obchodního centra EUROPARK a společná expanze v České republice.

Petra Hemetsberger
Head of Asset Manager

 +43 662 4471-0

KONTAKTUJTE NÁS

Klepnutím sem získáte přehled všech kontaktních partnerů SES

NA STRÁNKU S KONTAKTNÍMI ÚDAJI