Vedení centra

Milujeme nakupování

Obdarujte lidi

Formujeme budoucnost nakupování v našich centrech. Náš dlouhodobý přístup: inspirovat naše návštěvníky novinkami a neočekávanými událostmi. Každé z našich obchodních center je unikátní a má vlastní individuální silné stránky a potenciál. Navazujeme spojení s našimi cílovými skupinami a používáme k tomu všechny dostupné kanály. Vedení centra a správa budov nese odpovědnost za optimální péči o partnerské obchody a zajišťuje bezproblémovou provozní činnost center. Silné zaměření na marketing a služby je předpokladem pro vytvoření mimořádně příjemného prostředí pro nakupování.

Faktory úspěchu

Blízkost k lidem

Profesionální dokumentace

Vedoucí tým pro každé nákupní centrum

Regionální identita

Překvapivý a inspirativní marketing nákupního centra

Digitalizace a inovace

Průběžná optimalizace

NOVINKY V CENTRECH

Výdaje na hygienická opatření se ztrojnásobily. Zvýšení přívodu čerstvého vzduchu v centrech SES až o 100 %

Od začátku pandemie onemocnění COVID-19 přijala společnost SES ve svých obchodních centrech v šesti zemích další opatření pro zajištění těch nejvyšších možných hygienických standardů. Trvalý přívod čerstvého vzduchu byl zvýšen až o 100 %, abychom tak v maximální míře chránili naše zákazníky. Například v obchodním centru EUROPARK v Salcburku se každou hodinu do centra přivede až jeden milion krychlových metrů filtrovaného čerstvého vzduchu. Kvalita vzduchu se neustále automaticky monitoruje.

Přečtěte si více

Co obnáší práce ve vedení obchodního centra

 • Důsledné monitorování trhu

  Středobodem našeho podnikání jsou lidé. Jsou měřítkem, podle kterého sledujeme a optimalizujeme chod našich center. Náš cíl: Kromě vysokého obratu na jeden metr čtvereční, velké návštěvnosti a dlouhého pobytu návštěvníků je to vytvoření co největšího množství „emocí na m²“.

 • Administrativní služby

  Každodenní náplní naší práce je dokonalá a komplexní podpora pro naše obchodní partnery. Naše specializované oddělení a týmy v obchodních centrech splňují díky nastaveným vysokým standardům všechny požadavky kladené na moderní administrativu obchodních center. Jako posyktovatel služeb správy center se staráme o veškerou obchodní agendu, kontrolní aktivity a reportování.

 • Regionální kořeny

  Aktivní účast na životě ve městě a v regionu je pro naše lokální týmy pověřené řízením center samozřejmostí. Naším cílem je to, abychom se v příslušné spádové oblasti stali číslem jedna a aby se o našich aktivitách a pořádaných akcích vědělo. Nákupní centra SES jsou projektována na klíč, dokonale sladěna s regiony, ve kterých se nachází a využívají veškeré dostupné kanály pro oslovení cílových skupin.

 • Akční týmy pověřené řízením center

  Centrálním prvkem každého obchodního centra SES je aktivní tým, který centrum řídí.

  Od informací pro zákazníky, přes marketing, technické záležitosti až po administrativní kanceláře: Staráme se o bezproblémový chod nákupního centra a naplňování požadavků a potřeb zákazníků a komerčních partnerů.

 • Moderní služby

  Neustále rozšiřujeme nabídku služeb v našich centrech, a proto často určujeme trendy. Díky rozmanitosti vytváříme pro naše návštěvníky komplexní přidanou hodnotu.

 • Marketing: Nikdy nenudit!

  Do velkolepých akcí, propagačních kampaní, atraktivních reklamních ploch, dialogu v on-line prostoru a na sociálních sítích, dárkových poukazů a dětských heren zasazují marketingové týmy jedinečné charakteristiky regionu. Centrální marketingové oddělení SES pak vymýšlí a řídí komunikační strategii, sleduje aktuální trendy a podporuje lokální týmy center tak, aby držely krok s dobou.

 • Správa budov

  Technika budov, jejich zabezpečení a čistota: Naši vysoce kvalifikovaní odborníci mají na starost technické a bezpečnostní funkce a provozuschopnost centra. Opírají se přitom o správnou míru digitalizace a postupují certifikovanými způsoby. Aplikují nejlepší možná řešení a starají se o infrastrukturu na místě. Centrální oddělení správy budov SES průběžně podporuje lokální týmy, optimalizuje kritéria pro vybavení a nakupování a dbá na to, aby používané systémy odpovídaly aktuálním požadavkům doby.

OHROMUJÍCÍ ČÍSLA

1800

OBCHODNÍ PARTNEŘI

V 31 obchodních centrech SES provozuje své obchody asi 1 800 maloobchodních partnerů, mnozí z nich hned v několika centrech SES.

18000

PRACOVNÍ MÍSTA

SES vytváří pracovní místa pro své obchodní partnery: V obchodních centrech SES pracuje asi 18 000 lidí.

Portfolio

Přehled center, která jsou pod naší správou.

Rozhovor

Moderní hudební produkce pro příjemné nakupování

Kontakt

SES Česká republika
Country Manager

Ing. Libor Pospíšil

SES International
Head of Center Management

Stephan Kalteis