Vídeň, Rakousko

Seestadt aspern

Nákupní ulice s centrální správou

Rozvoj komerční plochy podle potřeb od samotného začátku

Dokončení čtvrti Seepark

Rozšíření na sever do roku 2030

První nákupní ulice s centrální správou v Rakousku

aspern Seestadt Vídeň je jedním z největších urbanistických projektů v Evropě. Dnes je domovem už pro téměř 8 000 obyvatel a pracuje zde více než 4 000 lidí. Bydlení je připraveno pro více než 25 000 osob a do roku 2030 by zde mělo vzniknout až 25 000 pracovních příležitostí. V roce 2012 si město Vídeň vybralo za svého partnera pro komerční část společnost SES a pověřilo ji developmentem konceptu lokálního zásobování nové městské části. K tomu se přidaly také starost o pronájmy prodejní plochy a řízení první nákupní ulice v Rakousku s centrální správou v aspern Seestadt. Společnost SES uzavřela se společností Wien3420 aspern Development AG smlouvu o vytvoření společného podniku pro zajištění optimálního lokálního zásobování a mixu maloobchodních prodejen, gastronomických provozů a služeb podle aktuální poptávky. V roce 2015 bylo otevřeno prvních 14 obchodů v části 1 projektu Seestadt. Další obchody pak byly otevřeny v letech 2019/2020 v nové obchodní čtvrti Seepark, která je součástí projektu Seestadt. Dnes má spravovaná Nákupní ulice 30 obchodů a přibližně 8 000 m² prodejní plochy. Do roku 2030 je pak naplánováno rozšíření na sever, které přinese dalších 20 000 m² prodejní plochy v městské části aspern Seestadt. Odpovědnost za koncepci a řízení prodejní plochy v severní části projektu Seestadt nese opět společnost SES.

Dopravní infrastruktura

Ať už městskou hromadnou dopravou (metro U2, městský vlak S80, autobus), na kole nebo autem: aspern Seestadt je rychle a snadno dostupný. Na Seestadtu jsou k dispozici hromadná parkoviště.

Do Map Google

Základní údaje

Adresa

Maria-Tusch-Straße , 1220 Vídeň, Rakousko

Pronajímatelná plocha (GLA)

8.000 m2 pro obchody, gastronomické provozy a služby (fáze I+II)

Počet pracovních míst

Obchody

Fáze I Maria Tusch Straße, Fáze II část Seepark: 30 obchodů celkem, Fáze III Rozšíření do roku 2030: +20 000 m² prodejní plochy

Parkovací místa

Asi 450

KLÍČOVÍ NÁJEMCI

SPAR, Ernsting’s Family, pekařství, BIPA, Libro

Ke stažení na webovou stránku

Služby

Hlavní město Rakouska

Nákupní ulice se nachází v hlavním městě Rakouska.

Kvalitní architektura

Centrum se vyznačuje mimořádnou architekturou.

Lokální obchodní centrum

Centrum má charakter regionálního dodavatele produktů a služeb.

Oceněné koncepty

SES je několik desetiletí synonymem udržitelného developmentu nemovitostí a pravidelně určuje mezinárodní trendy v oblasti architektury a designu a v marketingu. Dokládají to četná mezinárodní ocenění.