ROZMANITÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SES

POPIS NÁPLNĚ PRÁCE U NÁS

POPIS PRACOVNÍCH POZIC V SES

Úkoly a náplně pracovních pozic v SES jsou specifické, rozmanité a spojené s velkou odpovědností. Technické dovednosti jsou stejně důležité jako obchodní a analytické schopnosti. Všechny naše pracovní pozice jsou zajímavé a náročné – kliknutím zobrazíte zobrazíte jejich přehled:

MANAŽER REALITNÍHO DEVELOPMENTU

Jako manažer realitního developmentu v sídle společnosti SES ponesete odpovědnost za (další) rozvoj lokálních koncepcí a kalkulace jejich ziskovosti. Budete vyhledávat potenciálně úspěšné lokality a provádět obsáhlé analýzy projektu. Od optimálního dopravního řešení až po funkční infrastrukturu. Budete rovněž provádět obchůzky a obstarávat potřebné nemovitosti a povolení a vystupovat jako kompetentní partner pro veřejné orgány, vlastníky a partnery projektu.

Jako manažer realitního developmentu v sídle společnosti SES ponesete odpovědnost za (další) rozvoj lokálních koncepcí a kalkulace jejich ziskovosti. Budete vyhledávat potenciálně úspěšné lokality a provádět obsáhlé analýzy projektu. Od optimálního dopravního řešení až po funkční infrastrukturu. Budete rovněž provádět obchůzky a obstarávat potřebné nemovitosti a povolení a vystupovat jako kompetentní partner pro veřejné orgány, vlastníky a partnery projektu.

MANAŽER PRO PRONÁJMY

Jako manažer pro pronájmy v sídle SES budete zapojen do fáze plánování prodejní lokality. Navrhnete koncepce využití konkrétní lokality s ohledem na správný mix oborů. Vašimi kontaktními partnery budou jak přední mezinárodní společnosti, tak regionální podnikatelé, se kterými budete přicházet do styku od prvního kontaktu až do zahájení provozní činnosti. Jako manažer pro pronájmy budete sledovat aktuální vývoj, identifikovat soudobé trendy v maloobchodu a přivádět do našich nákupních center inovativní značky.

Jako manažer pro pronájmy v sídle SES budete zapojen do fáze plánování prodejní lokality. Navrhnete koncepce využití konkrétní lokality s ohledem na správný mix oborů. Vašimi kontaktními partnery budou jak přední mezinárodní společnosti, tak regionální podnikatelé, se kterými budete přicházet do styku od prvního kontaktu až do zahájení provozní činnosti. Jako manažer pro pronájmy budete sledovat aktuální vývoj, identifikovat soudobé trendy v maloobchodu a přivádět do našich nákupních center inovativní značky.

TECHNICKÝ MANAŽER BUDOV

Jako technický manažer budov v sídle společnosti SES bude mít na starost organizaci, koordinaci a kontrolu preventivní údržby a servisních úkonů prováděných v našich nemovitostech. Budete vyjednávat a vypracovávat smlouvy pro lokální centra nebo smlouvy s celonárodní platností a budete jedinou kontaktní osobou pro servisní techniky budov v nákupních centrech. Jednou z hlavních náplní vaší práce bude optimalizace technického vybavení a faktorů, které mají vliv na provozní náklady.

Jako technický manažer budov v sídle společnosti SES bude mít na starost organizaci, koordinaci a kontrolu preventivní údržby a servisních úkonů prováděných v našich nemovitostech. Budete vyjednávat a vypracovávat smlouvy pro lokální centra nebo smlouvy s celonárodní platností a budete jedinou kontaktní osobou pro servisní techniky budov v nákupních centrech. Jednou z hlavních náplní vaší práce bude optimalizace technického vybavení a faktorů, které mají vliv na provozní náklady.

MANAŽER OBCHODNÍHO CENTRA

Jako manažer obchodního centra se od vás bude vyžadovat velmi dobrá znalost vašeho pracoviště. Budete řídit obchodní centrum „srdcem a rozumem“ a zohledňovat přitom stanovené cíle v oblastech udržitelnosti a ekonomických výsledků. Vaší náplní bude zajištění bezproblémového provozu obchodního centra a podpora a udržování dobrých obchodních vztahů s partnerskými prodejnami. Ponesete odpovědnost za finanční hospodaření centra, budete plánovat marketingové aktivity a zastupovat centrum na veřejnosti. Budete mít podporu týmu vedoucích pracovníků vašeho obchodního centra.

Jako manažer obchodního centra se od vás bude vyžadovat velmi dobrá znalost vašeho pracoviště. Budete řídit obchodní centrum „srdcem a rozumem“ a zohledňovat přitom stanovené cíle v oblastech udržitelnosti a ekonomických výsledků. Vaší náplní bude zajištění bezproblémového provozu obchodního centra a podpora a udržování dobrých obchodních vztahů s partnerskými prodejnami. Ponesete odpovědnost za finanční hospodaření centra, budete plánovat marketingové aktivity a zastupovat centrum na veřejnosti. Budete mít podporu týmu vedoucích pracovníků vašeho obchodního centra.

MANAŽER OBCHODNÍHO CENTRA

Jako manažer obchodního centra budete něco jako starosta: Převezmete celkovou odpovědnost za to, jak si vaše obchodní centrum povede – od administrativy, přes marketing až po technické vybavení budovy.

Jako manažer obchodního centra budete něco jako starosta: Převezmete celkovou odpovědnost za to, jak si vaše obchodní centrum povede – od administrativy, přes marketing až po technické vybavení budovy.

MARKETINGOVÝ MANAŽER

Jako marketingový manažer obchodního centra budete vytvářet detailní marketingový plán a ponesete odpovědnost za odpovídající rozpočtové plánování. Budete mít na starost všechny aktivity týkající se marketingu, jako jsou akce pro veřejnost, inzerce, on-line marketing, atd., a budete podporovat takové aktivity ve všech fázích až do jejich realizace. Budete první osobou, na kterou se budou v otázkách marketingu obracet naši obchodní partneři, externí obchodní partneři a agentury. Budete podávat zprávy manažerovi obchodního centra a monitorovat a analyzovat trh.

Jako marketingový manažer obchodního centra budete vytvářet detailní marketingový plán a ponesete odpovědnost za odpovídající rozpočtové plánování. Budete mít na starost všechny aktivity týkající se marketingu, jako jsou akce pro veřejnost, inzerce, on-line marketing, atd., a budete podporovat takové aktivity ve všech fázích až do jejich realizace. Budete první osobou, na kterou se budou v otázkách marketingu obracet naši obchodní partneři, externí obchodní partneři a agentury. Budete podávat zprávy manažerovi obchodního centra a monitorovat a analyzovat trh.

HLAVNÍ SERVISNÍ TECHNIK

Jako hlavní servisní technik obchodního centra bude vaší nejvyšší prioritou zachování bezproblémové funkce technického vybavení budovy. Povedete tým technických pracovníků a ponesete odpovědnost za preventivní údržbu a servis technického vybavení. Budete kontaktní osobou pro obchodní partnery, pokud se objeví jakékoliv technické problémy. Ponesete také odpovědnost za bezpečnost a čistotu obchodního centra a budete mít na starost koordinaci úklidových a bezpečnostních služeb. Budete také pověřen přípravou a kontrolou technického rozpočtu.

Jako hlavní servisní technik obchodního centra bude vaší nejvyšší prioritou zachování bezproblémové funkce technického vybavení budovy. Povedete tým technických pracovníků a ponesete odpovědnost za preventivní údržbu a servis technického vybavení. Budete kontaktní osobou pro obchodní partnery, pokud se objeví jakékoliv technické problémy. Ponesete také odpovědnost za bezpečnost a čistotu obchodního centra a budete mít na starost koordinaci úklidových a bezpečnostních služeb. Budete také pověřen přípravou a kontrolou technického rozpočtu.

*) náplně pracovních činností se mohou v jednotlivých zemích lišit.

SES JAKO ZAMĚSTNAVATEL

Naši specialisté projektují, staví a provozují obchodní centra špičkové úrovně

AKTUÁLNÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V SES

Klepnutím sem zobrazíte přehled všech volných pracovních pozic