Správa budov

Jsme posedlí optimalizací

Na vysoké technické a organizační úrovni

Náš centrální tým správy budov SES se ve spolupráci s technickými pracovníky v příslušných obchodních centrech stará o vytvoření podmínek pro bezproblémovou provozní činnost. Řídíme všechny důležité sekundární procesy provozu budov a optimalizujeme průběžně provozní bezpečnost a provozní náklady. Předpokladem k tomu je mimořádně vysoká servisní úroveň na straně dodavatelů služeb. V důsledku toho všeho jsme pak schopni zachovat nejvyšší možnou hodnotu našich nemovitostí. Komplexní přístup k řízení nemovitostí má pro nás mimořádný význam. Proto pravidelně přizpůsobujeme naše služby podle individuálních požadavků našich zákazníků a našich nemovitostí.

Klíčové kompetence

Technická správa budov

Infrastrukturní správa budov

Organizační správa budov

Projektový management

Faktory úspěchu

 • Energetický management s orientací na budoucnost

  SES se zavázala k hospodárnému a efektivnímu zacházení s energiemi. Systém energetického managementu používaný společností SES, který splňuje požadavky normy ISO 50001:2018, získal v roce certifikát TÜV AUSTRIA. Jako developer, stavitel a provozovatel komerčních nemovitostí se společnost SES zavázala k ještě většímu příspěvku k ochraně klimatu prostřednictvím udržitelného developmentu nemovitostí.

 • Digitalizace korporátních procesů.

  Používání profesionálních systémů, které jsou v našem odvětví obvyklé, zvyšuje provozní bezpečnost a odhaluje možnosti optimalizace. Digitální systémy podporují naši každodenní aktivitu při správě budov obchodních center a přispívají k dlouhodobému zachování hodnoty našich obchodních center. Důraz klademe na efektivitu, hospodárnost a praktičnost.

 • Certifikovaný management hygieny

  V roce 2020 se společnost SES, která provozuje vlastní obchodní centra v Rakousku, Itálii, Slovinsku a Chorvatsku, stala první společností ze segmentu komerčních nemovitostí, která získala certifikát za příkladná opatření podle nového standardu managementu hygieny TÜV AUSTRIA, zejména za opatření přijatá v průběhu pandemie onemocnění Covid-19. Certifikace se týká veškerých ploch obchodních center, sanitárních zařízení a uměleckého a kulturního sálu OVAL.

 • Management bezpečnosti

  SES přistupuje k bezpečnosti aktivním způsobem. Naše bezpečnostní koncepce pravidelně ověřujeme a přizpůsobujeme. Investujeme do bezpečnosti našich nemovitostí a dále vyvíjíme vysoké standardy, zejména v oblasti krizového řízení a řízení nouzových situací. Ve spolupráci s rakouskou policií, například v podobě programu „GEMEINSAM.SICHER“ (Společně.Bezpečně), získáváme zkušenosti, které jsou ku prospěchu všem.

Udržitelnost

Opatření pro zvýšení energetické účinnosti v SES

Specialista na obchodní centra

Klepnutím sem získáte přístup k dalším obchodním aktivitám SES

Kontakt

SES Česká republika
Country Manager

Ing. Libor Pospíšil

Head of Corporate Sustainability

Andreas Mittendorfer