Udržitelnost

Společenská odpovědnost podniku

Co děláme pro lidi.

Náš úspěch stojí v první řadě na našich zaměstnancích; v každém z regionů vytváříme pracovní místa a představujeme platformu pro místní maloobchodníky. V roli lokálních center nabízíme lidem v každém z regionů nejdůležitější produkty a služby potřebné pro každodenní život. SES je také sociálním partnerem pro řadu sdružení, škol a institucí a představuje i vyhledávané místo setkávání. Jakožto pracoviště mají naše centra veškerou potřebnou infrastrukturu a programy pro zaměstnance, kteří pracují pro naše retailové partnery.

Příklad nejlepší praxe: Všechno je o lidech.

Regionální zaměření je klíčem k úspěchu

Nákupní centra SES spojují s danými regiony a s lidmi, kteří v nich žijí, především okamžiky nabité emocemi. Každé obchodní centrum SES přijímá společenskou odpovědnost – ať už formou dlouhodobé spolupráce s regionálními sdruženími, díky nezapomenutelným událostem nebo prostřednictvím různých charitativních kampaní. V roce 2021 bylo ve všech centrech SES dohromady vybráno a darováno více než 700.000 eur
(~ 17 122 350 CZK) pro místní sdružení a charitativní organizace.

Zaměření na rodiny a služby

Ve všech centrech ve všech šesti zemích se již řadu let zaměřujeme na špičkové služby, ať už jde o dětské plenky pro případ nouze, nebo o pronájem kolečkových křesel. O stoupajícím významu služeb svědčí také úspěšnost dětských dobrodružných koutků SES pod názvem Planet Lollipop. Planet Lollipop je v Rakousku i Slovinsku řízena jako soukromá značka. Vnitřní herny Mini Lollipop pro děti do čtyř let byly otevřeny v roce 2016 a jsou také velmi populární. SES nabízí aktivity pro děti ve všech svých centrech.

Když se nakupování potkává s uměním a kulturou

Naše společenská angažovanost se zaměřuje na umění, kulturu, architekturu a sociální problémy. Zahrnuje spolupráci s architekty i podporu, kterou poskytujeme kulturním a umělecky zaměřeným projektům v různých centrech. Od roku 2005 provozuje SES úspěšně svou vlastní uměleckou a kulturní scénu – OVAL – v centru EUROPARK v Salzburgu. V této oblasti se jedná o průkopnický počin.

Příklad nejlepší praxe: Vše je o zaměstnancích.

Tým je naše eso v rukávu.

Za úspěchem SES stojí naši lidé: díky ploché organizační struktuře, rychlému rozhodování a přímé komunikaci je možné pracovat nezávisle. Lidé jsou středobodem našich každodenních činností. Obchodní centra stavíme a provozujeme pro ně – pro návštěvníky, spotřebitele a naše retailové partnery. Dlouhodobá spolupráce a součinnost s obcemi je součástí naší strategie udržitelného úspěchu. Každé obchodní centrum proto řídí místní tým s nadšením pro věc a podporu jim poskytuje centrála SES. Lokální manažerské týmy jsou pak kontaktními osobami pro maloobchodní partnery a vedou aktivní dialog s našimi zákazníky.

Rovnováha práce a volného času

SES také ve všech svých obchodních centrech zajišťuje pro zaměstnance prostředí přátelské k rodině. V jednotlivých centrech byla proto otevřena zařízení zajišťující péči o děti s celoročním provozem, která zaměstnancům prodejen umožňují skloubit práci a rodinný život. Kvalitní zařízení pro péči o děti jsou k dispozici pro děti zákazníků, zaměstnanců retailových partnerů i pro vlastní zaměstnance naší společnosti.

Naše portfolio

SES spravuje 31 nákupních lokací ve střední a jižní Evropě.