Udržitelnost

Společenská odpovědnost podniku

Ekonomická úspěšnost podniku

Myslíme na budoucnost, a proto zavádíme opatření pro zvyšování energetické úspornosti a účinnosti a vytváříme stylové multifunkční nákupní a odpočinkové zóny. Navrhujeme živá místa setkávání a vedle nákupů nabízíme praktickou vybavenost – to je ve městech nezbytnost. Najdete zde dobrodružství, sporty a rekreační zóny, místa pro kulturu, zařízení pro péči o děti, zdravotní centra, kanceláře a mnoho dalšího. Partnerství a neustálý dialog s obchodníky, provozovateli gastronomických zařízení, poskytovateli služeb, dodavateli a investory patří mezi naše priority.

Příklad nejlepší praxe: Co děláme, abychom byli ekonomicky efektivní

Nadprůměrná hustota prodeje

Za jeden z našich nejdůležitějších úkolů považujeme přivádět co nejvíce zákazníků. Našim retailovým partnerům nabízíme ideální prostředí a potenciál pro atraktivní tržby. Nadčasová a moderní architektura, vynikající výběr obchodů, kvalitní gastronomie, příjemné prostředí a efektivní marketing a management vytvářejí v každém z obchodních center podmínky, díky kterým u nás lidé rádi tráví čas.

Naším nejdůležitějším cílem je vytvářet co nejproduktivnější maloobchodní prostory – měřeno objemem tržeb na metr čtvereční maloobchodní plochy. Dobře vedená obchodní centra jsou zdrojem udržitelného úspěchu.

Dlouhodobá perspektiva

My sami v SES máme k našim centrům blízký vztah jako investoři, maloobchodníci a zodpovědní partneři v nemovitostech třetích stran. Abychom zajistili co nejlepší výkonnost našeho portfolia retailových nemovitostí, přijímáme nezbytná opatření formou aktivní správy majetku. Náklady životního cyklu prostor patří mezi nejdůležitější ekonomická hlediska. Investiční rozhodnutí týkající se výstavby a údržby jsou vždy přijímána s přihlédnutím k dlouhodobé perspektivě.

Regionální základna pro malé a střední podniky

Protože si chceme uchovat místní identitu, klademe zvláštní důraz na to, abychom správu centra v co největší míře propojovali s jeho okolím a zvýšili tak jeho atraktivitu. V průměru je například až 20 procent prodejen pronajímáno maloobchodníkům z daného regionu. Na první pohled se obchodní centra SES jeví jako obrovská zařízení. V zásadě jsou to ale místa pro drobné a středně velké podniky, mnoho místních podnikatelů i mladé start-upy. Díky setkávání regionální identity i mezinárodních značek jsou naše nákupní centra odlišná a mají své kouzlo. Tímto způsobem chceme podpořit budoucnost kamenných maloobchodních prodejen. Naším cílem je budovat partnerství s těmi nejlepšími a spolu s nimi se stát pro daný region volbou číslo 1.

Jak snižujeme spotřebu energie

Ventilace řízená podle potřeby

SES považuje využití vlastní ventilace řízené podle potřeby za nejlepší přístup. Kvalita vzduchu v našich centrech je neustále monitorována. Potřebný podíl čerstvého vzduchu se obvykle pohybuje mezi 30 a 50 %. V oblasti optimalizace spotřeby spoléhá SES na inteligentní systémy řízení, které šetří až 50 % elektřiny v porovnání s běžným řízením, přitom ale zachovává tu nejvyšší kvalitu vzduchu.

Úspory energií založené na datech

SES pracuje mimo jiné s analýzami křivek zatížení. Je tak možné každých 15 minut zaznamenávat spotřebu energií v jednotlivých lokalitách, identifikovat vybočující hodnoty a optimalizovat provoz budov s ohledem na spotřebu energie.

Efektivní využití energie

Při plánování nebo renovacích obchodních center spolupracujeme se předními designéry osvětlení tak, abychom zajistili ideální využití denního světla a zároveň šetřili energii. Všude, kde je to možné, využíváme energeticky úsporné LED osvětlení. Ohleduplný k životnímu prostředí je i provoz jasně osvětlených, přehledně uspořádaných garážových parkovišť. Po přechodu na LED osvětlení se například v podzemních garážích center EUROPARK a SILLPARK podaří každý rok ušetřit více než 850.000 kWh elektřiny.

VODNÍ ELEKTRÁRNA SILLPARK

Řeka SILL slouží jako dodavatel ekologické energie pro SILLPARK

Specialista na obchodní centra

Klepnutím sem získáte přístup k dalším obchodním aktivitám SES