Udržitelnost

Společenská odpovědnost podniku

Co děláme pro životní prostředí

Ochrana životního prostředí je blízká našim srdcím. Zavádíme proto individuální a inovativní řešení. Protože každé obchodní centrum SES je unikátní, je každé z nich možné optimálně uzpůsobit dané situaci. Ve všem, co děláme, nás neustále provází vysoké standardy kvality. Obzvlášť důležitými aspekty pro nás jsou výstavba ohleduplná k životnímu prostředí, místa navozující příjemnou atmosféru, obnovitelná energie, atraktivní dopravní dostupnost a úsporný provoz. Centra SES jsou provozována na 100% zelenou elektřinu.

Příklad nejlepší praxe: Čistá energie

Využití vodní energie

V roce 1990, když se stavělo obchodní centrum SILLPARK, procházela zároveň přestavbou také malá vodní elektrárna. Ta je napájena z blízké řeky Sill a ročně produkuje necelé 4 GWh elektřiny. Elektrárna byla modernizována v roce 2015 a byla vybavena novou Kaplanovou turbínou a také rybím přechodem. Přívodní potrubní systém této elektrárny byl upraven tak, aby jej bylo možné využít pro chladící systém chladírny. Získaná energie pokrývá zhruba polovinu celkové spotřeby energií v obchodním centru.

Geotermální energie

Pokud jde o ochranu životního prostředí, patří ATRIO Villach mezi průkopníky mezi obchodními centry. Bylo postaveno na tepelně aktivovaných monolitických betonových pilotech, které jsou zapuštěny v zemi až do hloubky 70 m a slouží jako energetické piloty pro vytápění a chlazení obchodního centra. S jejich pomocí centrum dosahuje vysokých úspor emisí CO₂ a dokáže pokrýt téměř polovinu požadované spotřeby elektrické energie. V roce 2009 udělilo ICSC (Mezinárodní sdružení obchodních center) centru cenu pro nejudržitelnější obchodní centrum. Vlastní výrobu energie využívají díky systémům geotermálních vrtů také MAX.CENTER ve Welsu a VARENA ve Vöcklabrucku.

Využití solární energie

Ekologickou chloubou centra WEBERZEILE je fotovoltaický systém o výkonu 520 kWh instalovaný na nezastíněné střeše centra. Od podzimu 2020 vyrábí díky 1.500 solárních panelů ročně přibližně 500.000 kilowatthodin solární energie šetrné k životnímu prostředí, a ušetří tak 128 tun CO₂. Od roku 2018 provozuje společnost SES fotovoltaický systém také na střeše centra MURPARK ve Štýrském Hradci. Ten vyrobí okolo 170.000 kWh elektřiny, která je využívána pro ventilaci a osvětlení obchodního centra. Do roku 2050 má SES v úmyslu instalovat fotovoltaické systémy na 50 % volné střešní plochy svých obchodních center, a vyrábět si tak sama co nejvíce energie šetrné k životnímu prostředí.

Komplexní plánování, výstavba a provoz

Dobře promyšlený výběr lokalit

SES směřuje developerské projekty primárně do stávajících maloobchodních lokalit. Celých 95 % našich center se nachází v centru města. Dochází také k dalšímu rozvoji stávajících obchodních center, jejich revitalizaci nebo rozšiřování. Při plánování je pro nás důležitá také koncentrace využití. U nových budov i v případě přestaveb vždy integrujeme plochy pro parkování, například pod zemí nebo na střechách.

Lokální výstavba, zvyšování úrovně celých čtvrtí a podpora regionů

V rámci výstavby nebo rozvoje každé z našich lokalit přemýšlíme komplexně hned od začátku. Zvažujeme, jak je možné konkrétní budovu optimálně propojit s okolím. Ve spolupráci s městskými zastupitelstvy pak dochází k revitalizaci celých městských čtvrtí. V architektonických plánech, výběru materiálů, volbě názvů i v provozu samotném zohledňujeme prvky specifické pro daný region.

Vysoké standardy kvality pro domáckou atmosféru a pohodu návštěvníků

Pro naše centra je charakteristické využití přírodních materiálů a měkkých povrchů, které tlumí zvuk. Nerušivé zvukové pozadí vzniká díky akustickým stropům, které zároveň zajišťují vizuální pohodu nepřímým osvětlením. Teplotní pohoda v interiérech ve spojení s optimální vlhkostí a fontánami v každém centru dovršují příjemnou atmosféru.

Nejmodernější stavební technologie

Teplo je v řadě našich center, například v Q19, celoročně dodáváno formou dálkového vytápění. Chlazení pak zajišťují nádrže se studenou vodou umístěné na střechách. K chlazení obchodních center mimo provozní dobu je například využíván podle potřeby noční vzduch (chlazení zdarma). Pro další zvýšení energetické účinnosti se dále používají dvě nádrže pro postřikovače (každá o objemu 250 kubických metrů), které jsou v noci pomocí chladicí jednotky ochlazovány na 8 stupňů a přes den jsou potom využity k chlazení centra. Ochrana před slunečním zářením a zvláštní nátěry použité na střechách pomáhají minimalizovat spotřebu energie na klimatizaci. Součástí všech ventilačních systémů je zařízení pro rekuperaci tepla.

Pro ideální mikroklima

Ve svých rakouských centrech i pro všechny prodejny INTERSPAR a Maximarket v rámci skupiny zavedla SES systém energetického řízení v souladu s ISO 50001:2018, pro který v roce 2019 úspěšně získala certifikaci TÜV AUSTRIA. Jakožto společnost, která se zabývá developerskými projekty, výstavbou a provozem nemovitostí pro maloobchod, je SES odhodlána přispívat k ochraně klimatu ještě víc díky udržitelným developerským postupům. Své cíle chceme naplnit do roku 2050.

Systém energetického řízení s certifikací ISO

Ve svých rakouských centrech i pro všechny prodejny INTERSPAR a Maximarket v rámci skupiny zavedla SES systém energetického řízení v souladu s ISO 50001:2018, pro který v roce 2019 úspěšně získala certifikaci TÜV AUSTRIA. Jakožto společnost, která se zabývá developerskými projekty, výstavbou a provozem nemovitostí pro maloobchod, je SES odhodlána přispívat k ochraně klimatu ještě víc díky udržitelným developerským postupům. Své cíle chceme naplnit do roku 2050.

Příklad nejlepší praxe: Mobilita

Optimální řešení dopravy

Představují pro naše zákazníky ekologické řešení, pokud jde o bezproblémové cestování a nákupů na jednom místě. SES proto průběžně investuje do vynikající konektivity obchodních center.

Žádné parkování – žádné nakupování

Individuální parkovací řešení, jako například přehledně uspořádaná a dobře osvětlená podzemní parkoviště nebo parkování na střechách, nabízejí návštěvníkům pohodlně široká parkovací místa a zároveň minimalizují nároky na využitou plochu, a přispívají tak k zachování přírodní krajiny.

Ekologicky šetrná dostupnost

Nákupní centra SES jsou také dokonale napojená na dopravní sítě díky tomu, že se většinou nacházejí v centru města. Díky příměstské vlakové dopravě, tramvajím, autobusům a cyklostezkám jsou obchodní centra také velmi snadno dostupná prostředky šetrnými k životnímu prostředí. Centrum MURPARK ve Štýrském Hradci například zapůsobilo na porotu soutěže „ARGUS Steiermark – Die Radlobby“ tím, jaké podmínky vytváří pro cyklisty – a to už pošesté za sebou. Stejně jako mnoho jiných center SES má svou vlastní cyklogaráž a je vybaveno 250 parkovacími místy, dobíjecími stanicemi pro elekrokola s možností uzamčení baterie a servisní stanicí pro cyklisty.

E-mobilita

Elektromobilita je součástí ekologického portfolia v rámci energetické politiky společnosti SES. Všechna centra SES jsou například vybavena dobíjecími stanicemi pro elektromobily i elektrokola, ve městech často nabízejí také služby carsharingu, neboli sdílení aut.

Se zaměřením na životní prostředí

Obchodní oblast správy nemovitostí

VODNÍ ELEKTRÁRNA SILLPARK

Řeka SILL slouží jako dodavatel ekologické energie pro SILLPARK