Investicije in vzdrževanje

Navdušeni nad optimizacijo

Visoka tehnična in organizacijska raven

Poslovno področje za investicije in vzdrževanje v matični družbi SES skupaj s sodelavci hišne tehnike v nakupovalnih središčih strateško skrbi za izvajanje naše temeljne poslovne dejavnosti.

Izvajamo vse bistvene sekundarne procese pri obratovanju objektov, ob tem pa nenehno optimiziramo varnost in stroške obratovanja. Za to je nujno potrebna izjemno visoka raven storitev zunanjih izvajalcev, saj je naš cilj ohraniti čim višjo vrednost naših nepremičnin. Še zlasti pomembna je njihova celovita obravnava, zato svoje storitve redno prilagajamo individualnim potrebam naših strank in nepremičnin.

Ključne kompetence

Tehnične investicije in vzdrževanje

Infrastrukturne investicije in vzdrževanje

Organizacijske investicije in vzdrževanje

Projektno vodenje

Dejavniki uspeha

V prihodnost usmerjeno upravljanje energije

SES se zavzema za varčno in učinkovito rabo energije. Sistem upravljanja z energijo, ki ga je uvedel SES v skladu z ISO 50001:2018, je leta 2022 ponovno certificiral TÜV AUSTRIA. Hkrati je SES sistem razširil na vsa SES-ova nakupovalna središča v Sloveniji in Italiji ter pridobil tudi certifikat TÜV AUSTRIA. Kot razvijalec, graditelj in upravljavec poslovnih nepremičnin se SES zavzema za še večji prispevek k varstvu podnebja s trajnostnim razvojem nepremičnin.

Digitalizacija poslovnih procesov

S profesionalnimi sistemi, značilnimi za panogo, krepimo varnost obratovanja in prepoznavamo možnosti optimizacije. Digitalni sistemi so v pomoč poslovnemu področju investicije in vzdrževanje pri vsakodnevnih delovnih postopkih v nakupovalnih središčih ter obenem koristni za ohranjanje trajne vrednosti naših nepremičnin. Ključna načela so učinkovitost, uspešnost in uporabnost.

Certificirano upravljanje higiene

Zaradi zglednih higienskih ukrepov in ob posebnem upoštevanju epidemije covida-19 je SES leta 2020 kot prvo podjetje v sektorju trgovskih nepremičnin pridobil certifikat na podlagi novega standarda upravljanja higiene TÜV AUSTRIA, in sicer za nakupovalna središča v Avstriji, Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem. Certifikat se nanaša na skupne površine v nakupovalnih središčih, sanitarije in umetniško-kulturni oder OVAL.

Upravljanje varnosti

Kadar gre za varnost, smo v družbi SES proaktivni. Varnostne rešitve redno preverjamo in prilagajamo. Vlagamo v varnost naših stavb in najvišje standarde razvijamo še naprej, zlasti na področju obvladovanja kriznih in nujnih razmer. V sodelovanju z drugimi, kot na primer pri projektu z avstrijsko policijo GEMEINSAM.SICHER (Varni skupaj), pridobivamo izkušnje, ki koristijo vsem.

Trajnost

Ukrepi za energijsko učinkovitost v družbi SES

Specialisti za nakupovalna središča

Naprej na druga SES-ova poslovna področja

Toni Pugelj
SES Slovenia
Country Manager

 +386 1 518 49 03

POVEŽITE SE Z NAMI

Pregled vseh naših kontaktnih oseb

NA STRAN S STIKI