Izjava o varovanju podatkov v prijavnih postopkih

1. Odgovorni

1.1. Za prijavne postopke znotraj skupine SES so lahko odgovorne naslednje družbe:

 • SES Spar European Shopping Centers GmbH
 • SES Center Management GmbH
 • EUROPARK Entwicklungs- und Betriebsgesellschaft m.b.H.
 • Forum Salzburg Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
 • VARENA Betriebsgesellschaft m.b.H.
 • ZIMBAPARK Shopping Center GmbH
 • Liga Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG
 • max. center wels GmbH
 • MURPARK Shopping Center GmbH
 • SES Center Management d.o.o.
 • EUROPARK d.o.o.
 • SES Hrvatska d.o.o.
 • EUROPARK Management s.r.o.
 • SES Italy s.r.l.
 • SES Magyarország Kft.
 • ASPIAG SERVICE s.r.l.

1.2. Podatke o vsaki posamezni odgovorni družbi skupaj z njenimi kontaktnimi podatki najdete v oglasu oziroma ponudbi za delo.

2. Nameni obdelave podatkov

2.1. Odgovorna družba zbira, shranjuje in obdeluje

 • vaše osebne podatke, ki so bili posredovani v okviru prijavnega postopka (npr. dopis, življenjepis, spričevala, korespondenca),
 • podatke o vaših kvalifikacijah in aktivnostih iz splošno dostopnih podatkovnih virov (še posebno poslovnih socialnih mrež), ki jih je odgovorna družba v okviru prijavnega postopka pridobila na dopusten način,
 • podatke, ki so povezani z upravljanjem prijav, kot tudi
 • komunikacija s prijavljenimi in s tem povezano vodenje sestankov in razgovorov.

2.2. Podatki se zbirajo za namen, da se vaša prošnja za delovno mesto, na katerega se prijavljate, ustrezno obdela. V prijavnem postopku niso prisotne avtomatizirane odločitve (npr. avtomatsko generirane lestvice različnih prijaviteljev).

3. Pravna podlaga

3.1. Zbiranje in obdelava prijavnih podatkov se izvaja na podlagi predpogodbenega razmerja z vami (točka b prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov GDPR). Prosimo, upoštevajte, da lahko vašo prijavo obdelamo le, če nam posredujete potrebne podatke.

3.2. V primeru privolitve v nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov (evidenca, informiranje o dogodkih), bomo vaše podatke obdelovali na podlagi te iste privolitve (točka a prvega odstavka člena 6 Splošne uredbe o varstvu podatkov GDPR). Posamezniki imajo pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekličejo (za več o tem preberite točko 4).

4. Trajanje hrambe podatkov

4.1. Najkasneje po 8 mesecih od zapolnitve delovnega mesta oziroma od prejema prijave na delo bodo vaši podatki izbrisani. V primeru privolitve, da vašo prijavo obdržimo v evidenci za prijavo na morebitna druga primerna delovna mesta, odgovorna družba vaše osebne podatke hrani vse do preklica vendar največ za obdobje 28 mesecev.

4.2. Poleg tega lahko odgovorna družba v posameznih primerih vaše osebne podatke za namene dokumentacije hrani, vse dokler je možno v zvezi z vašo prijavo uveljavljati pravne zahtevke.

4.3. Poleg tega za namene obdelave podatkov včasih sodelujemo s tako imenovanimi obdelovalci podatkov. Pri tem se poslužujemo storitev naslednjega obdelovalca:

 • SPAR Business Services GmbH, Europastraße 3, 5015 Salzburg

5. Pravice uporabnikov in posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo

5.1. GDPR prijavljenim na delovno mesto kot posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotavlja določene pravice, ki jih opisujemo v nadaljevanju. Pravice druga drugo dopolnjujejo, tako da uporabniki lahko zahtevajo tako popravek ali dopolnitev posredovanih osebnih podatkov kot tudi njihov izbris.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

5.2. V kolikor odgovorni upravljavec vaše osebne podatke hrani in obdeluje na podlagi vaše privolitve za evidenco vaše prijave, imate pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekličete. Kljub temu preklic vaše privolitve ne vpliva na obdelavo podatkov, ki je že bila izvedena do vašega preklica. Vaš preklic privolitve ima za posledico, da upravljavec zadevajočih osebnih podatkov od prejema preklica ne sme več uporabljati za namene, ki so navedeni v privolitvi za obdelavo. Za namene morebitne kasneje objavljene ponudbe za delo ne boste več zavedeni v naši evidenci.

Pravica do dostopa, popravka in izbrisa

5.3. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da: (i) od upravljavcev zahtevajo potrditev oziroma informacije o tem, ali se njihovi osebni podatki obdelujejo in v kakšni meri, (ii) zahtevajo popravek njihovih osebnih podatkov v primeru nepravilnosti v zavedenih podatkih, (iii) pod določenimi pogoji zahtevajo izbris njihovih osebnih podatkov.

Pravica do omejitve obdelave podatkov

5.4. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo prav tako pravico, da od upravljavcev zahtevajo omejitev obdelave v primeru, (i) da oporekajo točnosti zadevnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (ii) da je obdelava osebnih podatkov nezakonita in je posameznik nasprotoval izbrisu podatkov ter namesto tega zahteval omejitev obdelave osebnih podatkov, (iii) da upravljavec osebnih podatkov za namene obdelave ne potrebuje več, vendar pa so še potrebni za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov ali (iv) da so obdelavi osebnih podatkov nasprotovali in odločitev glede njihovega zahtevka še ni sprejeta.

Pravica do ugovora

5.5. Nadalje imajo posamezniki osebnih podatkov pravico, da zoper obdelavo njihovih osebnih podatkov vložijo ugovor. V primeru takšnega ugovora upravljavec podatkov ne sme več obdelovati vaših osebnih podatkov, razen če (i) lahko dokaže legitimne razloge, zaradi se katerih zadevni podatki upravičeno obdelujejo, saj navedeni razlogi pretehtajo interese, pravice in svoboščine posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, ali (ii) je obdelava osebnih podatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

5.6. Prijavitelji lahko posredovane osebne podatke, ki jih obdelujemo, prejmejo v obliki elektronsko berljivega formata, lahko pa nam tudi podelijo pooblastilo, da njihove podatke sami posredujemo z njihove strani izbranim tretjim osebam, in sicer v kolikor je to pri prejemniku iz tehničnega vidika sploh mogoče in v kolikor prenos podatkov ne predstavlja niti nerazumne obremenitve niti kršitve zakonsko določenih ali siceršnjih zavez k zaupnosti z naše strani ali s strani tretjih oseb.

Pravica do pritožb

5.7. Za izvajanje teh pravic vas prosimo, da se na odgovorne družbe upravljavke podatkov obrnete pisno (v obliki fizičnega pisma ali e-pošte). Seveda pa vam je odgovorna družba tudi sicer kadarkoli to potrebujete na voljo za vsa druga vaša vprašanja v zvezi z uporabo in varnostjo vaših podatkov. V primeru, da menite, da odgovorna družba upravljavka vaših podatkov ne uporablja na dopusten način, lahko poleg tega vložite tudi pritožbo pri avstrijskih organih za varstvo podatkov.

6. Kontakt

6.1. Kontaktni podatki za vzpostavitev stika z vsako posamezno odgovorno družbo upravljavko so vam na voljo na ustreznem oglasu oziroma ponudbi za delovno mesto.

Nazadnje spremenjeno oktobra 2020.