PIŠKOTKI

Definicija piškotkov

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih je mogoče izbrisati in ki se shranijo na uporabnikovem računalniku ter omogočajo personalizacijo vsebin, ki so že na voljo na spletni strani. Te piškotke uporabnikov brskalnik naloži pri prvem obisku naše spletne strani. Ob ponovnem priklicu te spletne strani z isto terminalno opremo oz. istim brskalnikom bo ta piškotek skupaj z v njem shranjenimi informacijami ali podatki ali poslan nazaj na vsako posamezno spletno stran, ki ga je ustvarila (»first party cookie«) ali pa bo poslan na neko drugo spletno stran, h kateri pripada (third party cookie). Iz tega je razvidno, da je bila spletna stran priklicana z določenim brskalnikom in zaradi teh podatkov oz. statusa se spremeni prikaz vsebin na spletni strani. Piškotki si »zapomnijo« na primer uporabnikove preference, podatke o načinu, na katerega uporabnik uporablja določeno spletno stran, in deloma individualno prilagodijo prikazane ponudbe.

Funkcionalno potrebni piškotki

Za namen prenosa sporočil in izvajanje storitev na zahtevo uporabnika uporabljamo spodaj navedene piškotke. Obdelava podatkov, ki se izvaja z uporabo piškotkov, temelji na naših zakonitih interesih zagotavljanja polne funkcionalnosti spletne strani in s strani uporabnika zahtevanih storitev kot tudi naših zakonitih interesov, da stalno izboljšujemo vsebine naše spletne strani in se prilagajamo potrebam uporabnikov (alineja f prvega odstavka člena 6 uredbe GDPR, § 165, 3. odstavek avstrijskega Zakona o telekomunikacijah, Telekommunikationsgesetz (TKG)).

Piškotki, ki niso nujno potrebni za funkcionalnost spletne strani

Spodnje piškotke uporabljamo za namene izboljšanja naših storitev in naše spletne strani, za izboljšanje prijaznosti do uporabnikov, za personalizacijo storitev za uporabnike spletne strani z začasnim shranjevanjem iskalnih parametrov, in za spletno oglaševanje. Dejavnosti obdelave podatkov, ki se izvajajo z uporabo piškotkov, temeljijo na izrecno podanemu soglasju uporabnika (točka a prvega odstavka člena 6 GDPR, § 165, 3. odstavek avstrijskega Zakona o telekomunikacijah, Telekommunikationsgesetz (TKG)).

Obiskovalci spletne strani, ki so mlajši od 14 let, so naprošeni, da, še preden podatki pridejo do nas preko naše spletne strani, pridobijo soglasje starša oziroma zakonitega zastopnika. Brez tega soglasja je zagotavljanje podatkov prepovedano. V primeru, da kljub temu do nas pridejo podatki osebe, mlajše od 14 let, obdelavo teh podatkov ustavimo takoj, ko se s tem seznanimo

Nastavitve piškotkov na tej spletni strani

Uporabnik lahko blokira ali omeji piškotke, ki niso nujno potrebni za funkcionalnost spletne strani, na način, da spremeni svoje nastavitve piškotkov na naslednji povezavi: Tukaj.

Google Analytics

Namen in obseg obdelave podatkov

Za prilagajanje naše spletne strani glede na potrebe ustvarjamo uporabniške račune s psevdonimi s pomočjo Google Analytics. Google Analytics uporablja ciljne piškotke, ki se shranijo na vaši terminalni napravi in jih mi lahko preberemo. Na ta način lahko prepoznavamo obiskovalce, ki se vračajo na našo spletno stran, in štejemo tako obiskovalce kot tudi njihove obiske, da lahko ugotovimo, kako pogosto naše spletne strani obiskujejo različni uporabniki.

Pravna podlaga

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je soglasje za obdelavo podatkov skladno s točko a prvega odstavka člena 6 GDPR.

Informacije o vaši uporabi naše spletne strani, ki se ustvarijo s pomočjo piškotkov, se praviloma prenesejo na Google strežnik v ZDA in se tam tudi shranijo. Ker smo na naši spletni strani aktivirali anonimizacijo IP naslov, se bo vaš Google IP naslov znotraj držav članic Evropske Unije prej prenosom v ZDA okrajšal. Le v nekaterih posameznih primerih bo na Googlov strežnik v ZDA prenesen celoten IP naslov in se bo okrajšal šele tam.

Google LLC te podatke obdeluje in jih uporablja za oblikovanje profilov in povezovanje z Google računi. Podrobnejše informacije o obdelavi vaših podatkov s strani Google si lahko preberete na naslednji povezavi: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Informacije o tretjih ponudnikih:
Google Dublin, Google IrelandLtd.,
Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4
Ireland
Faks: +353 (1) 436 1001
Pogoji uporabe: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Soglasje za varovanje podatkov: www.google.de/intl/de/policies/privacy