Izjava o varovanju podatkov za spletno stran

SES Center Management d.o.o.
Šmartinska cesta 152 g
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 52 725 34
Mail: pisarna.uprava@ses-european.com

(v nadaljevanju okrajšano „upravljavec“).

1. Splošno

1.1. V tej izjavi o varovanju podatkov kot odgovorna družba za upravljanje osebnih podatkov skladno s sedmim odstavkom člena 4 EU uredbe GDPR opisujemo, katere podatke obiskovalcev naše spletne strani zbiramo in za katere namene se ti podatki obdelujejo.

1.2. Ta izjava o varovanju podatkov uporabniku pojasnjuje način, obseg in namen obdelave osebnih podatkov v okviru naše ponudbe in glede z njo povezanih spletnih strani, funkcij in vsebin. Izjava o varovanju podatkov velja neodvisno od uporabljenih domen, sistemov, platform in naprav, na katerih se izvaja priklic vsebin iz naše ponudbe. Za razlago uporabljenih izrazov, kot npr. »osebni podatki« glejte člen 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

1.3. V primeru, da imate v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vprašanja oziroma želite uveljavljati svoje pravice (glejte točko 5.7), vas prosimo, da te naslovite na enega izmed zgoraj navedenih kontaktnih naslovov.

2. Obdelovanje podatkov v zvezi z nudenjem spletne strani in ustvarjanje .log datotek za beleženje zgodovine

2.1. Opis in obseg obdelave podatkov

2.1.1. Ob vsakem priklicu naše spletne strani naš sistem avtomatsko zazna podatke z računalniškega sistema naprave, ki je priklicala spletno stran.

2.1.2. Pri tem se zbirajo naslednji podatki:

 • okrajšan IP naslov uporabnika,
 • ime priklicanih strani,
 • datum in čas dostopa,
 • informacije o tipu brskalnika in uporabljena verzija,
 • jezik aplikacije za brskanje,
 • uporabniški sistem uporabnika,
 • resolucija znotraj okna v brskalniku,
 • spremljanje kazalnika (kurzorja) na spletni strani,
 • nastavitve java, aktivacija javascript, ločljivost zaslona, barvna globina,
 • zahtevek (ime datoteke za zahtevane datoteke),
 • količina prenesenih podatkov,
 • spletne strani, s katerih uporabnikov sistem preide na našo spletno stran (»referrer-URL«),
 • vsebine obrazca.

2.1.3. Podatki se prav tako shranjujejo v .log datotekah našega sistema.

2.2. Namen

2.2.1. Ti podatki se vrednotijo izključno za zagotavljanje nemotenega delovanja spletne strani in za namene izboljšanja naše ponudbe. Začasno shranjevanje IP naslovov v sistemu je nujno za prikaz spletne strani na uporabnikovi napravi. Zato mora biti IP naslov uporabnika za čas trajanja seje shranjen. Shranjevanje v .log datotekah se izvaja za zagotavljanje funkcionalnosti spletne strani. Poleg tega nam ti podatki pomagajo pri optimizaciji spletne strani in zagotavljanju varnosti naših informacijsko-tehnoloških sistemov. Doseganje tega namena hkrati predstavlja tudi naš upravičen interes za obdelavo podatkov skladno s točko f prvega odstavka člena 6 GDPR.

2.3.Pravna podlaga

2.3.1. Pravna podlaga za začasno shranjevanje podatkov in .log datotek je točka f, prvega odstavka člena 6 GDPR.

2.4. Obdobje hrambe podatkov

2.4.1. Podatki se po koncu vsake seje izbrišejo ali spremenijo v anonimne.

2.4.2. V primeru hrambe podatkov v obliki .log datotek se ti izbrišejo v roku treh dni. Daljša hramba podatkov v obliki, ki omogoča identifikacijo zadevajočih oseb, se ne izvaja.

2.5. Poleg tega za namene obdelave podatkov včasih sodelujemo s tako imenovanimi obdelovalci podatkov. Pri tem se poslužujemo storitev naslednjega obdelovalca:

 • SPAR Business ServicesGmbH, Europastraße 3, 5015 Salzburg

3. Piškotki

Vse informacije o piškotkih najdete tukaj.

4. Google Analytics

Vse informacije o Google Analytics najdete tukaj.

5. Pravice uporabnikov in posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo

5.1. GDPR uporabnikom kot posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, zagotavlja določene pravice, ki jih opisujemo v nadaljevanju. Pravice druga drugo dopolnjujejo, tako da uporabniki lahko zahtevajo tako popravek ali dopolnitev posredovanih osebnih podatkov kot tudi njihov izbris.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

5.2. V kolikor odgovorni upravljavec vaše osebne podatke hrani in obdeluje na podlagi vaše privolitve, imate pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekličete. Kljub temu preklic vaše privolitve ne vpliva na obdelavo podatkov, ki je že bila izvedena do vašega preklica. Vaš preklic privolitve ima za posledico, da upravljavec relevantnih osebnih podatkov od prejema preklica ne sme več uporabljati za namene, navedene v privolitvi za obdelavo.

Pravica do dostopa, popravka in izbrisa

5.3. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da: (i) od upravljavcev zahtevajo potrditev oziroma informacije o tem, ali se njihovi osebni podatki obdelujejo in v kakšni meri, (ii) zahtevajo popravek njihovih osebnih podatkov v primeru nepravilnosti v zavedenih podatkih, (iii) pod določenimi pogoji zahtevajo izbris njihovih osebnih podatkov.

Pravica do omejitve obdelave podatkov

5.4. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo prav tako pravico, da od upravljavcev zahtevajo omejitev obdelave v primeru, (i) da oporekajo točnosti zadevnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (ii) da je obdelava osebnih podatkov nezakonita in je posameznik nasprotoval izbrisu podatkov ter namesto tega zahteval omejitev obdelave osebnih podatkov, (iii) da upravljavec osebnih podatkov za namene obdelave ne potrebuje več, vendar pa so podatki še potrebni za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov ali (iv) da so obdelavi osebnih podatkov nasprotovali in odločitev glede njihovega zahtevka še ni sprejeta.

Pravica do ugovora

5.5. Nadalje imajo posamezniki pravico, da ugovarjajo obdelavi njihovih osebnih podatkov. V primeru takšnega ugovora upravljavec podatkov ne sme več obdelovati vaših osebnih podatkov, razen če (i) lahko dokaže legitimne razloge, zaradi katerih se zadevni podatki upravičeno obdelujejo, saj navedeni razlogi pretehtajo interese, pravice in svoboščine posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, ali (ii) je obdelava osebnih podatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

5.6. Posamezniki lahko posredovane osebne podatke, ki jih obdelujemo, prejmejo v obliki elektronsko berljivega formata, lahko pa nam tudi podelijo pooblastilo, da njihove podatke sami posredujemo z njihove strani izbranim tretjim osebam, in sicer v kolikor je to pri prejemniku iz tehničnega vidika sploh mogoče in v kolikor prenos podatkov ne predstavlja niti nerazumne obremenitve niti kršitve zakonsko določenih ali siceršnjih zavez k zaupnosti z naše strani ali s strani tretjih oseb.

Pravica do pritožbe

5.7. Prosimo vas, da svoje zahteve pisno naslovite na upravljavca podatkov (v obliki fizičnega pisma ali e-pošte). Seveda pa vam je odgovorna družba tudi sicer vedno na voljo za vsa druga vaša vprašanja v zvezi z uporabo in varnostjo vaših podatkov. V primeru, da menite, da upravljavec vaših podatkov ne uporablja na dopusten način, lahko poleg tega vložite tudi pritožbo pri avstrijskih organih za varstvo podatkov.

6. Tehnični varnostni ukrepi v povezavi z varovanjem podatkov

6.1. V skladu z najnovejšim tehnološkim razvojem stalno sprejemamo nove organizacijske, pogodbene in tehnične ukrepe za zagotavljanje spoštovanja predpisov, ki urejajo področje varovanja podatkov, in zagotavljanje varovanja podatkov proti naključni ali namerni manipulaciji, proti izgubi, uničenju in dostopom s strani za to nepooblaščenih oseb. Ta spletna stran za namene varovanja in za zaščito prenosa uporablja SSL šifriranje. Šifrirano povezavo uporabniki prepoznajo po tem, da se v naslovni vrstici »http://« spremeni v »https://«. S strani uporabnika podani osebni podatki se obdelujejo na strežniku podjetja SPAR Business Services GmbH na naslovu Europastraße 3, 5015 Salzburg.

Nazadnje spremenjeno oktobra 2020.