Upravljanje naložb in premoženja

Trajnostne naložbe

Vlagajte skupaj z nami

Naše glavno vodilo pri odločanju o naložbah, pa tudi jamstvo za njihov uspeh, je zadovoljstvo najemnikov in obiskovalcev. SES vlaga tudi sam, pri čemer ga zanimata predvsem pridobivanje in razvoj privlačnih trgovskih lokacij, ki so obetavne z vidika dolgoročne uspešnosti. Naše projekte širitve in nadaljnjega razvoja financiramo pretežno z lastnimi sredstvi, uporabljamo pa tudi modele dolgoročnega lastniškega financiranja. Z aktivnim upravljanjem premoženja skrbimo za optimalno dodano vrednost nakupovalnih središč. SES kot upravljavec nakupovalnih središč in premoženja upravlja tudi nepremičnine številnih uglednih vlagateljev.

Dejavniki uspeha

Osrednje mesto v nakupovalnem središču ima hipermarket

Urbane večnamenske lokacije

Trajnost

Modeli lastniškega financiranja

Ključna področja

Skupni podjemi

SES upravlja nepremičnine tako za vlagatelje kot za obstoječe skupne podjeme, obenem pa vzpostavlja nova finančna partnerstva, namenjena razvoju novih in obstoječih nepremičnin ter prevzemom. Pri tem zmeraj obdrži operativno upravljanje nepremičnin ter skrbi za obvladovanje kakovosti in trajno povečevanje vrednosti.

Večnamenske nepremičnine in prenove

SES s stalnimi vlaganji vzdržuje svoje nepremičnine v vrhunskem stanju, s čimer povečuje njihovo kakovost in vrednost – skupaj z zunanjimi partnerji ali kot samostojni vlagatelj. Čeprav nenehno spremlja trende, pa SES poudarja predvsem večnamenski značaj svojih trgovskih nepremičnin.

Naložbe na ciljnih trgih

SES vlaga v nepremičnine in razvoj novih nepremičnin na svojih osrednjih trgih, to je v Avstriji, Sloveniji, severni Italiji, na Hrvaškem, Madžarskem in Češkem. Zanima se predvsem za mestna nakupovalna središča, večnamenske lokacije in trgovske parke, pri katerih so osrednji steber hipermarketi z močno živilsko ponudbo.

Skupni podjemi

850000

m² najemnih površin

SES upravlja več kot 850.000 m² najemnih površin (GLA) v 31 nakupovalnih središčih.

Zelo uspešno in tesno sodelujemo s podjetjem SES. Nakupovalno središče WEBERZEILE prepriča na vseh področjih s svojo lokacijo in odličnim izborom blagovnih znamk. Zato se odlično prilega naložbeni strategiji podjetja Nuveen.

Myles White
Head of Retail, Real Estate, Europe
Petra Hemetsberger
Head of Asset Manager

 +43 662 4471-0

POVEŽITE SE Z NAMI

Pregled vseh naših kontaktnih oseb

NA STRAN S STIKI