Pogovor

Primer dobre prakse: Potrebam prilagojen režim prezračevanja

9.11.2020

Pogovor: Christoph Andexlinger, Chief Operations Officer

Glavna naloga prezračevalnih enot je zagotoviti prijetno temperaturo prostora in dobro kakovost zraka pri čim manjši porabi energije. Da bi dosegli ta cilj, stavi družba SES na režim prezračevanja, ki je prilagojen potrebam.

V čem je posebnost režima, ki je v SES-ovih nakupovalnih središčih prilagojen potrebam?
Christoph Andexlinger: Z njim optimiziramo način delovanja naših prezračevalnih enot, tako da s senzorji in posebnimi strategijami uravnavanja in krmiljenja dosegamo dobro kakovost zraka v prostorih. Ta pristop gre precej dlje kot delovanje po časovnem programu ali tlaku v sistemu. Bistveno je, da upoštevamo ciljno temperaturno vrednost in zmanjšamo prostorninski pretok zraka. Ta režim prezračevanja uporabljamo ne le v naših nakupovalnih središčih, temveč tudi v trgovinah INTERSPAR in Maximarkt.

Katere koristi to prinaša?
Christoph Andexlinger: Po eni strani zrak v zaprtih prostorih prilagodimo potrebam, po drugi strani pa se zmanjša poraba energije v nakupovalnem središču. Tako lahko prihranimo energijo, hkrati pa zagotovimo konstantno kakovost zraka, zaradi katere se stranke v nakupovalnem središču počutijo bolje in zato ostanejo dlje.

Kaj pa uporaba tega sistema pomeni za okolje?
Christoph Andexlinger: Do leta 2019 so prezračevalne enote delovale v potrebam prilagojenem režimu že v šestih SES-ovih nakupovalnih središčih. Tako lahko prihranimo približno 50 % električne energije v primerjavi s tradicionalnim sistemom. Leta 2019 sta v graškem nakupovalnem središču MURPARK začeli obratovati dve napravi, s katerima prihranimo 123.000 kWh električne energije, poleg tega pa smo lani ta režim prezračevanja vpeljali še v štiri nakupovalna središča. V letu 2020 načrtujemo posodobitev dveh nadaljnjih središč, tako da se bo prihranek električne energije v tem letu spet znatno povečal.

Oblikovanje glasbene spremljave za sproščeno nakupovanje

Pogovor z mag. Christophom Andexlingerjem

Primeri dobre prakse: Potrebam prilagojen režim prezračevanja