Pogovor

VODNA ELEKTRARNA V SILLPARKU

7.07.2022

REKA SILL NI LE V IMENU – PRISPEVEK O ELEKTRARNI

Trajnostnost in prijaznost okolju sta temi, ki se dandanašnji obravnavata na vseh življenjskih področjih. Ozaveščenost o čistem okolju je vedno večja ne le pri posameznikih, temveč tudi v podjetjih, ki skušajo delovati čim bolj okolju prijazno. Pri tem pa je precejšen izziv zanje ravno potreba po energiji.

SES-ovo nakupovalno središče SILLPARK v Innsbrucku je z lastno elektrarno ekološki pionir pri oskrbi z električno energijo že od otvoritve leta 1990. Središče nima reke le v imenu, reka SILL je tudi zeleni dobavitelj elektrike za središče SILLPARK.

Več kot 4 milijone kWh

Nakupovalno središče SILLPARK med delovnim časom s proizvedeno elektriko pokriva lastne potrebe po njej, ki presega štiri milijone kWh letno. A voda teče tudi ponoči in konec tedna. Takrat se zelena elektrika, ki se proizvede v Sillparku, prenese v javno električno omrežje.

Pogovor z mag. Christophom Andexlingerjem

Primeri dobre prakse: Potrebam prilagojen režim prezračevanja

POGOVOR O PRIHODNOSTI

Pogovor z mag. Marcusom Wildom, predsednik nadzornega sveta SES-a, in Matthiasom Horxom, raziskovalcem trendov in prihodnosti