Trajnost

Družbena odgovornost podjetij

Kaj naredimo za okolje

Varstvo okolja nam veliko pomeni. Zato uresničujemo individualne in inovativne rešitve. Ker je vsako nakupovalno središče družbe SES edinstveno, lahko kar najbolje obravnavamo posamezne okoliščine. Pri tem nas vedno vodijo visoke zahteve glede kakovosti. Še zlasti so nam pomembni okolju primerna gradnja, vzdušje, ki omogoča kar se da dobro počutje, obnovljivi viri energije, privlačna mobilnost in učinkovito obratovanje.

Primeri dobre prakse: Čista energija

Vodna energija

Ob gradnji nakupovalnega središča SILLPARK leta 1990 smo obnovili tudi manjšo hidroelektrarno. Poganja jo voda iz sosednje reke Sill, proizvede pa približno 4 GWh električne energije letno. Elektrarno smo leta 2015 posodobili in opremili z novo Kaplanovo turbino in ribjo stezo. Cevni sistem v dovodnem kanalu elektrarne smo prilagodili tako, da ga lahko uporabljamo za sistem hlajenja. Nakupovalno središče lahko s proizvedeno energijo pokrije skoraj polovico skupnih potreb po energiji.

Geotermalna energija

Nakupovalno središče ATRIO v Beljaku je pionir v tej panogi. Zgrajeno je na toplotno aktiviranih pilotih iz obodnega betona, ki sežejo do 70 metrov v globino in skrbijo za ogrevanje in hlajenje nakupovalnega središča. Na ta način je mogoče zadovoljiti skoraj polovico potreb po energiji in doseči visoke prihranke emisij CO2. Zato je temu nakupovalnemu središču Mednarodni svet nakupovalnih središč (ICSC) leta 2009 podelil nagrado za najbolj trajnostno nakupovalno središče na svetu. Tudi nakupovalni središči MAX.CENTER v Welsu in VARENA v Vöcklabrucku podobno izkoriščata energijo, ki jo proizvedeta sami z geotermalnimi vrtinami.

Fotovoltaika

Fotonapetostna naprava z močjo 520 kWp na strehi nakupovalnega središča WEBERZEILE je njegov paradni ekološki projekt. Od jeseni 2020 proizvede z okoli 1.500 sončnimi paneli približno 500.000 kWh lastne, okolju prijazne sončne energije, kar ustreza prihranku približno 128 ton CO2. Podjetje SES pa že od leta 2018 upravlja tudi fotonapetostno napravo na strehi nakupovalnega središča MURPARK v Gradcu. Ta proizvede približno 170.000 kWh električne energije, ki se uporablja za prezračevanje in razsvetljavo nakupovalnega središča. SES namerava do leta 2050 fotonapetostne naprave namestiti na 50 % razpoložljivih strešnih površin nakupovalnih središč, da bi tako zanje sam proizvedel čim več čiste energije.

Celostno načrtovanje, gradnja in upravljanje

Premišljena izbira lokacije

SES prednostno nadalje razvija že obstoječe maloprodajne nepremičnine, 95 % SES-ovih središč pa je v mestih. Obenem nadalje razvijamo, revitaliziramo in/ali širimo obstoječa nakupovalna središča. Pomembno se nam zdi, da pri projektiranju upoštevamo vse vidike. Pri novih gradnjah in prenovah na primer vključujemo parkirišča – v obliki podzemne garaže ali parkirišča na strehi.

Razvoj sosesk, zvišanje vrednosti celotnih mestnih četrti in podpora regijam

Ob projektiranju in nadaljnjem razvoju lokacije že od vsega začetka razmišljamo celostno. Preučujemo, kako bi se stavba kar najbolje vključila v krajino. Zato v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi oživljamo celotne mestne četrti. Pri arhitekturnem načrtovanju, izboru materialov, poimenovanju in upravljanju upoštevamo vidike, ki so specifični za regijo.

Visoke zahteve glede prostorskega vzdušja in dobrega počutja obiskovalcev

Naša središča se odlikujejo po uporabi naravnih, mehkih in zvočnoizolacijskih materialov, z akustičnimi stropi se ustvarja nevsiljiva zvočna kulisa, s posredno razsvetljavo pa vizualno udobje. Toplotno ugodje v prostoru, skupaj z optimalno vlažnostjo zraka in vodnjaki, dopolnjujejo razmere za dobro počutje v nakupovalnem središču.

Najsodobnejša stavbna tehnika

V marsikaterem od naših nakupovalnih središč, vključno s Q19, je vse leto zagotovljeno daljinsko ogrevanje. Obremenitev zaradi hlajenja tam rešujejo s shranjevalnikom hladne vode na strehi. Po potrebi se na primer za hlajenje nakupovalnega središča zunaj delovnega časa uporablja nočni zrak (brezplačno hlajenje). Da bi dodatno povečali energijsko učinkovitost, rezervoarja vode za pršilnike (s po 250 kubičnimi metri vode) s pomočjo hladilne naprave ponoči ohladimo na 8 stopinj, ohlajeno vodo pa čez dan uporabimo za hlajenje središča po prezračevalnem sistemu. Zaščita pred soncem in posebna prevleka na strešni zasteklitvi pripomoreta k ohranjanju nizke porabe energije za klimatizacijo. Vse prezračevalne enote vsebujejo tehnično opremo za rekuperacijo toplote.

Za dobro mikroklimo

Z zadostnimi zelenimi strehami skrbimo za dobro mikroklimo v mestnih območjih. V nakupovalnih središčih ALEJA, MURPARK in Q19 so na primer velike zelene površine. Poleg tega smo v Q19 na Dunaju v drugi garažni etaži posadili 17 dreves. Na strehi slovenskega nakupovalnega središča ALEJA, ki se je odprlo leta 2020, se zelena površina v obliki parka, vključno s fitnesom, otroškim igriščem, območjem za sproščanje in razgledom na Alpe, razteza na nič manj kot 6.200 m².

Sistem upravljanja z energijo ISO recertificiran & certificiran v Sloveniji in Italiji

Leta 2019 je SES za avstrijske centre ter za vse trgovine INTERSPAR in lokacije Maximarkt v skupini uvedel sistem upravljanja z energijo po standardu EN ISO 50001:2018, ki ga je ponovno certificiral TÜV AUSTRIA 2022. Obenem je SES sistem upravljanja z energijo razširil na vsa nakupovalna središča SES v Sloveniji in Italiji ter pridobil certifikat TÜV AUSTRIA za nakupovalna središča v obeh državah. Kot razvijalec, graditelj in upravljalec poslovnih nepremičnin se SES zavzema za še večji prispevek k varstvu podnebja s trajnostnim razvojem nepremičnin. Cilje naj bi dosegli do leta 2050.

Primeri dobre prakse: Mobilnost

Optimalne prometne rešitve

Optimalne prometne rešitve omogočajo nemoten prihod naših strank in zamisel o »vseh nakupih na enem mestu« ter hkrati povezujejo nakupovanje s skrbjo za okolje. Zato SES nenehno vlaga v popolne povezave do svojih lokacij.

Brez parkirnih mest ni posla

Individualne rešitve za parkiranje, kot so pregledne in svetle podzemne garaže ali parkirišča na strehi, obiskovalcem zagotavljajo udobje parkiranja na posebno širokih parkirnih prostorih, hkrati pa prispevajo k temu, da se zagradi čim manj površin in ohranja naravna podoba krajine.

Dosegljivo na okolju prijazen način

Nakupovalne destinacije SES-a so največkrat znotraj mestnih območij in s tem odlično povezane s prometnim omrežjem. Do njih je mogoče prispeti zlahka in na okolju prijazen način s primestnimi vlaki, tramvaji, avtobusi ali po kolesarskih stezah. Nakupovalno središče MURPARK v Gradcu na primer je s prijaznostjo kolesarjem že šestič zapored prepričalo strokovno žirijo kolesarskega lobija ARGUS s Štajerskega (Radlobby ARGUS Steiermark). Kot številna druga nakupovalna središča ima MURPARK lastno kolesarsko garažo z 250 mesti, polnilnice za električna kolesa in omarice za baterije, pa tudi postajo za popravilo koles.

E-mobilnost

E-mobilnost je prav tako del okoljskega portfelja energetske politike SES-a. Tako so bila vsa SES-ova nakupovalna središča opremljena s polnilnicami za električna vozila in kolesa, pogosto skupaj s ponudbo za souporabo avtomobilov na lokacijah v mestnih območjih.

Ekološko usmerjeni

Poslovno področje Investicije in vzdrževanje

VODNA ELEKTRARNA V SILLPARKU

REKA SILL NI LE V IMENU – PRISPEVEK O ELEKTRARNI