Trajnost

Družbena odgovornost podjetij

Gospodarska uspešnost podjetja

V skladu s pričakovanji za prihodnost izvajamo energijsko varčne in učinkovite ukrepe ter z veliko mero občutka razvijamo večnamenske nakupovalne in prostočasne destinacije. Oblikujemo prostore za druženje, kjer se čuti utrip življenja in je poleg nakupov na voljo tudi ponudba, ki v mestnih območjih ne sme manjkati. To vključuje doživljajsko ponudbo, območja za šport in rekreacijo, kulturne ustanove, možnosti za varstvo otrok, zdravstvene centre, pisarne in še veliko več. Bistvena pri tem sta partnerstvo in stalen dialog s trgovci, gostinci, ponudniki storitev, dobavitelji in vlagatelji.

Primeri dobre prakse: Kaj naredimo za gospodarnost

Nadpovprečna produktivnost površin

Menimo, da je naša glavna naloga doseči obiskanost. Najemnikom ponujamo idealno okolje in potencial za privlačen promet. Ljudi pritegnemo z brezčasno sodobno arhitekturo, vrhunskim naborom trgovin, s kakovostjo gostinske ponudbe, ambienti, ki ustvarjajo dobro počutje, ter učinkovitim trženjem in upravljanjem nakupovalnega središča.

Naš glavni cilj pri tem je ponujati najbolj produktivne maloprodajne nepremičnine, kar se meri po prometu, ustvarjenem na kvadratni meter prodajne površine. Dobro vodena nakupovalna središča so vir našega trajnostnega uspeha.

Dolgoročna perspektiva

Pri SES-u smo kot vlagatelj in trgovec tesno povezani s svojimi lokacijami in odgovoren partner pri tujih nepremičninah. Z aktivnim upravljanjem premoženja izvajamo potrebne ukrepe za optimalno donosnost našega portfelja maloprodajnih nepremičnin. Najpomembnejši element ekonomskega razmisleka so stroški življenjskega cikla. Odločitve o naložbah v gradnjo in vzdrževanje se vedno sprejemajo z vidika dolgoročnosti.

Dom za regionalna mala in srednje velika podjetja

Da bi ohranili lokalno identiteto, si zelo prizadevamo za pomembno vključevanje okolja v upravljanje nakupovalnih središč in s tem za zvišanje njegove vrednosti. Zato damo v povprečju do 20 % trgovin v najem trgovcem iz regije. Na prvi pogled so SES-ova nakupovalna središča velike enote. A v njih delujejo prizadevna mala in srednja podjetja, številni lokalni podjetniki in mlada zagonska podjetja. Zaradi te mešanice regionalne individualnosti in mednarodnih blagovnih znamk so naše nakupovalne destinacije edinstvene in očarljive. S tem podpiramo prihodnost stacionarne trgovine na drobno. Naš cilj: dolgoročna partnerstva z najboljšimi in biti skupaj številka 1 v zadevni regiji.

Kako zmanjšujemo porabo energije

Uravnavanje prezračevanja v skladu s potrebami

Primer dobre prakse je uravnavanje prezračevanja, ki temelji na individualnih potrebah centra – razvito iz strani SESa. Kakovost zraka stalno spremljamo. Običajno je želeni delež svežega zraka med 30 in 50 %. Da bi optimizirali porabo, se SES zanaša na pametni nadzorni sistem, s katerim pri najboljši kakovosti zraka privarčujemo okoli 50 % električne energije v primerjavi s konvencionalnim režimom.

Detektivski pristop k varčevanju z energijo

SES se med drugim opira na analize profila obremenitve. Tako v 15-minutnih intervalih na vsaki lokaciji beležimo porabo energije, ugotavljamo odstopanja in obratovanje stavbe energijsko optimiziramo.

Učinkovita raba energije

Kadar pri SES-u načrtujemo ali prenavljamo nakupovalno središče, sodelujemo z vodilnimi projektanti za razsvetljavo, da bi nakupovalnim središčem zagotovili idealen izkoristek dnevne svetlobe ob hkratnem varčevanju z energijo. Kjer je le mogoče, uporabljamo energijsko varčno osvetlitev z LED-diodami. Okolju prijazni smo tudi v svetlih, preglednih garažah. S prehodom na osvetlitev z LED-diodami v podzemnih garažah v nakupovalnih središčih EUROPARK ali SILLPARK je na primer mogoče prihraniti več kot 850.000 kWh električne energije na leto.

VODNA ELEKTRARNA V SILLPARKU

REKA SILL NI LE V IMENU – PRISPEVEK O ELEKTRARNI

Specialisti za nakupovalna središča

Naprej na druga SES-ova poslovna področja